Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Pracowali wbrew obowiązującym przepisom - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pracowali wbrew obowiązującym przepisom

Ewelina Szczepańska
12.07.2018

Funkcjonariusze z Morskiego Oddziału SG ujawnili ponad 40 przypadków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

 
 
Funkcjonariusze z Placówki SG w Szczecinie skontrolowali firmę produkcyjną z powiatu polickiego. Ustalono, że zatrudniano tam 23 obywateli Ukrainy, którzy nie mieli zezwolenia na pracę. Szesnastu z nich ukarano mandatem karnym. Przeciwko 7 pozostałym zostanie skierowany do sądu wnioski o ukaranie. Wobec większości cudzoziemców zostaną wszczęte postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania ich do powrotu. Do sądu trafią również
wnioski o ukaranie właścicieli przedsiębiorstwa, którzy powierzyli pracę cudzoziemcom. Z uwagi na ujawnione naruszenia funkcjonariusze SG dodatkowo nałożyli mandaty na pełnomocników firmy.
 
Funkcjonariusze z Placówki SG w Elblągu z kolei przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców w firmie budowlanej z powiatu kwidzyńskiego. Tam, wśród ponad stu cudzoziemców, 21 obywateli Ukrainy pracowało nielegalnie. W większości przypadków nadużycia wynikały z różnicy wysokości wynagrodzenia zadeklarowanego przez pracodawcę w urzędzie pracy, a wypłacanym cudzoziemcom. Jeden z obywateli Ukrainy pracował po dopuszczalnym okresie pobytu w ramach ruchu bezwizowego. Funkcjonariusze SG ustalili ponadto, że pracodawca, nie dopełniając obowiązku informacyjnego wobec powiatowego urzędu pracy z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, dopuścił się popełnienia 39 wykroczeń. Zostanie wobec niego skierowany do sądu wniosek o ukaranie. Grozi mu grzywna do 30 tys. zł. 
 
 
do góry