Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Razem przeciw handlowi ludźmi - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Razem przeciw handlowi ludźmi

Maciej Pietraszczyk
14.03.2018

W środę w Radomiu pojawił się czerwony, dwupiętrowy autobus londyński. Jest on elementem kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat zagrożeń wynikających z przestępstwa handlu ludźmi (współczesnego niewolnictwa), którą zorganizowała Ambasada Wlk. Brytanii w Warszawie. Współorganizatorami akcji są: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacja LaStrada, Armia Zbawienia, Policja, Straż Graniczna oraz Urząd Miasta Radomia.

W ramach akcji mieszkańcy Radomia mogą między innymi obejrzeć przedstawienie teatru ulicznego oraz zasięgnąć informacji na temat zagrożeń, związanych z Handlem Ludźmi i Współczesnym Niewolnictwem. 

Obecni są przedstawiciele MSWiA, Policji, Straży Granicznej, Fundacji LaStrada, Armii Zbawienia oraz Ambasady Brytyjskiej, National Crime Agency – brytyjskiej agencji do spraw walki z poważną przestępczością i Gangmasters and Labour Abuse Authority – brytyjskiej agencji do spraw walki z nadużyciami w pracy. 

Celem akcji jest podnoszenie świadomości społecznej oraz ochrona potencjalnych ofiar przed różnymi formami wykorzystywania, składającymi się na współczesne niewolnictwo i handel ludźmi. Jest to zagrożenie, które czyha zarówno w Polsce, jak i w sytuacjach, gdy ktoś decyduje się na wyjazd do innego kraju, np. w poszukiwaniu zatrudnienia.

W ramach akcji organizowane są też warsztaty dla pracowników służb, które zajmują się pomocą osobom szczególnie narażonym na wymienione wyżej zagrożenia (pracownicy urzędu pracy, pomocy społecznej, itp.). Warsztat ten odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Radomia i będzie prowadzony  wspólnie przez wszystkich partnerów kampanii, co pozwoli na przekazanie szerokiego spektrum informacji, które mogą okazać się przydatne w codziennej pracy Uczestników warsztatu.

Osoby, które chciałyby uzyskać więcej informacji na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi albo mają obawy, że same, bądź ich bliscy lub znajomi mogli stać się ofiarami tego przestępstwa mogą kontaktować się z: 
•    Krajowym Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnym dla Ofiar Handlu Ludźmi – 22 628 01 20 ; info@kcik.pl;
•    Fundacją przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada –  22 628 99 99. 

Osoby, które chciałyby, aby bezpłatnie sprawdzono im ofertę pracy i warunki zatrudnienia oraz chciałyby uzyskać wsparcie przed wyjazdem, w trakcie oraz po wyjeździe mogą skorzystać z Punktu Weryfikacji Ofert Pracy prowadzonego przez polską Armię Zbawienia w ramach Przeciwdziałania Współczesnemu Niewolnictwu (telefon 574 482 744, e-mail: weryfikacja.pracy@armia-zbawienia.pl).

 

zdj. Ambasada Brytyjska w Polsce

 

  • Razem przeciw handlowi ludźmi
    Razem przeciw handlowi ludźmi
  • Razem przeciw handlowi ludźmi
    Razem przeciw handlowi ludźmi
  • Razem przeciw handlowi ludźmi
    Razem przeciw handlowi ludźmi
do góry