Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” i „Na straży życia” – podsumowanie akcji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” i „Na straży życia” – podsumowanie akcji

Magdalena Tomaszewska
09.03.2018

9 marca br. w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyło się spotkanie Zespołu ds. popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Straży Granicznej, podsumowujące akcje „Nasza krew – nasza Ojczyzna” i „Na straży życia”, przeprowadzone w minionym roku. W spotkaniu uczestniczył Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga, który patronuje akcjom.

Łącznie podczas obu ogólnokrajowych akcji przeprowadzonych w 2017 roku zebrano 2 368 litrów krwi i jej składników, oddanych przez ponad 5 260 honorowych dawców krwi.

Akcja „Na straży życia”, pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Straży Granicznej, jest organizowana co roku z okazji święta Straży Granicznej. Podczas zbiórki krew oddają przede wszystkim pracownicy i funkcjonariusze formacji. W tym roku uzyskano 473 litry krwi wraz z jej składnikami.

Akcja „Nasza krew – nasza Ojczyzna” została zorganizowana przez Komendanta Głównego Straży Granicznej dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Honorowy patronat nad akcją sprawują Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia oraz Polski Czerwony Krzyż. Wydarzenie ma bardzo szeroki zasięg - w ramach akcji krew oddają pracownicy i funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Służba Ochrony Państwa, Straży Miejskiej, Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej, Krajowej Administracji Skarbowej, żołnierze Wojska Polskiego, urzędnicy państwowi, członkowie OSW Strzelec, harcerze, młodzież szkolna i akademicka, ludność miejscowości przygranicznych. Podczas tegorocznej akcji łącznie zebrano około 1 895 litrów krwi.

Od roku 2012, kiedy to powstała idea prowadzania akcji o zasięgu ogólnokrajowym, zebrano łącznie 9 004 litry krwi i jej składników oddanych przez ponad 20 000  Honorowych Dawców Krwi.

 

zdj. Izabela Bajda (KGSG)

 • spotkanie podsumowujące akcje krwiodawstwa
  spotkanie podsumowujące akcje krwiodawstwa
 • spotkanie podsumowujące akcje krwiodawstwa
  spotkanie podsumowujące akcje krwiodawstwa
 • spotkanie podsumowujące akcje krwiodawstwa
  spotkanie podsumowujące akcje krwiodawstwa
 • spotkanie podsumowujące akcje krwiodawstwa
  spotkanie podsumowujące akcje krwiodawstwa
 • spotkanie podsumowujące akcje krwiodawstwa
  spotkanie podsumowujące akcje krwiodawstwa
 • spotkanie podsumowujące akcje krwiodawstwa
  spotkanie podsumowujące akcje krwiodawstwa
do góry