Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Komunikat – zmiany w zasięgu terytorialnym Nadwiślańskiego i Karpackiego OSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikat – zmiany w zasięgu terytorialnym Nadwiślańskiego i Karpackiego OSG

01.11.2017

1 listopada województwo świętokrzyskie zostało włączone z obszaru służbowej odpowiedzialności Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. O Świętokrzyskie zwiększył się zasięg Karpackiego Oddziału SG i tym samym w jego struktury została włączona Placówka SG w Kielcach.

Włączenie placówki w Kielcach wraz z obszarem jej służbowej odpowiedzialności do struktur Karpackiego Oddziału Straży Granicznej nie wiąże się ze zmianami w jej strukturze etatowej.

Dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zmiana ta oznacza możliwość skoncentrowania większej uwagi na terenie Mazowsza, które – ze względu na położenie – stanowi obszar krzyżowania się szlaków migracyjnych prowadzących ze wschodu na zachód, a aglomeracja warszawska wraz z powiatami warszawskimi, jest największym skupiskiem cudzoziemców w Polsce.

Dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego zmiana oznacza podniesienie poziomu bezpieczeństwa przez lepszą skuteczność działań Straży Granicznej. Funkcjonowanie we wspólnej strukturze wszystkich jednostek Straży Granicznej z terenu województwa małopolskiego i świętokrzyskiego ułatwi bowiem koordynację działań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem nielegalnej migracji z kierunku południowego.

Zgodnie z art. 6. ust. 2. Ustawą z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej placówki tworzy i znosi, a także określa ich terytorialny zasięg działania, Komendant Główny Straży Granicznej w drodze zarządzenia.

W strukturach Straży Granicznej funkcjonuje 9 oddziałów (Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański, Bieszczadzki, Karpacki, Śląski, Nadodrzański, Morski, Nadwiślański) i 97 placówek, w tym 5 w Nadwiślańskim Oddziale SG (Warszawa-Okęcie, Warszawa-Modlin, Lesznowola, Bydgoszcz, Łódź) i 4 w Karpackim (Kraków Balice, Kielce, Tarnów, Zakopane).

do góry