Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Wizyta na Słowacji i Węgrzech - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta na Słowacji i Węgrzech

Magdalena Tomaszewska
07.06.2017

Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Marek Łapiński towarzyszył Sekretarzowi Stanu w MSWiA Jakubowi Skibie podczas dwudniowej wizyty na słowacko-ukraińskim oraz węgiersko-ukraińskim odcinku granicy państwowej.

W skład polskiej delegacji weszli także: Dyrektor Departamentu Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych MSWiA Piotr Zuzankiewicz, Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich Mariusz Kasprzyk, Dyrektor Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej płk SG Grzegorz Opaliński, Komendant Bieszczadzkiego OSG płk SG Robert Rogoz oraz Naczelnik Wydziału Optoelektroniki i Innowacyjnych Technologii Biura Techniki i Zaopatrzenia KGSG płk SG Jarosław Mękal.

Celem wizyty, która odbyła się w dniach 5 i 6 czerwca, było zapoznanie polskiej delegacji z przyjętymi przez służby słowackie i węgierskie rozwiązaniami w ochronie zewnętrznej granicy UE, podnoszącymi skuteczność działań służb w związku z utrzymującym się zagrożeniem nielegalną migracją.

Pierwszego dnia polska delegacja przebywała na Słowacji, gdzie złożyła wizytę w Oddziale Urzędu Policji Granicznej i ds. Cudzoziemców w Sobrance oraz spotkała się z przedstawicielami strony słowackiej: Sekretarzem Stanu w MSW inż. Rudolfem Urbanovičem, Dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych i Europejskich MSW inż. Renátą Bierbaumer oraz Dyrektorem Urzędu Policji Granicznej i ds. Cudzoziemców ppłk JUDr Ladislavem Csémim. Następnie udała się na granicę słowacko-ukraińską, by zapoznać się z systemem zarządzania granicą oraz działalnością Centrum Operacyjnego. Ostatnim etapem wizyty na Słowacji była wyprawa na zieloną granicę w Vyšném Nemeckém.

Drugiego dnia polska delegacja udała się na Węgry, gdzie w Záhony zapoznała się z systemem zarządzania granicą oraz ochroną granicy państwowej na odcinku węgiersko-ukraińskiej granicy. Następnie przedstawiciele polskiego MSWiA pod przewodnictwem sekretarza stanu Jakuba Skiby spotkali się w Budapeszcie z Ministrem Spraw Wewnętrznych Węgier dr. Sándor’em Pintér’em, Wysokim Komisarzem Policji Krajowej Węgier gen. broni Károly’em Pappem i jego pierwszym zastępcą gen. dyw. dr Zsoltem Halmosi.

 

zdj. KGSG

 

  • wizyta na Słowacji
    wizyta na Słowacji
  • wizyta na Węgrzech
    wizyta na Węgrzech
do góry