Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Operacja Joint Action Day - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Operacja Joint Action Day

Magdalena Tomaszewska
21.05.2017

Od 17 do 18 maja 2017 r. Straż Graniczna uczestniczyła w operacji Joint Action Day THB for Labour Exploitation, mającej na celu zwalczanie handlu ludźmi, w tym także dziećmi, wykorzystywanymi do pracy przymusowej. Działania były koordynowane przez Europol.

W akcji wzięły udział wszystkie państwa członkowskie należące do Europolu oraz państwa stowarzyszone. Łącznie działaniami objęto 26 krajów. W działaniach swój udział zadeklarowały również inne agencje zajmujące się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej np. Frontex i Eurojust.

W działaniach przeprowadzonych w Polsce uczestniczyło ponad 700 funkcjonariuszy Policji oraz ponad 290 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Do współpracy zaproszono także pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu i Służby Celnej.

W ramach operacji skontrolowano miejsca, w których – jak wynikało z rozpoznania – może dochodzić do zmuszania ludzi do niewolniczej pracy. Rozpoznaniem miejsc przeznaczonych do kontroli zajmowali się specjalnie przeszkoleni koordynatorzy, którzy wytypowali m.in. lokale gastronomiczne, place budów, zakłady produkcyjne, gospodarstwa rolne i ogrodnicze. Łącznie w ciągu dwóch dni operacji skontrolowano ponad 520 miejsc, wylegitymowano ponad 2 100 osób oraz sprawdzono 97 pojazdów.

Działania podjęte i koordynowane przez przeszkolonych w zwalczaniu zjawiska handlu ludźmi funkcjonariuszy wykazały, iż sytuacja pracowników-cudzoziemców na terenie Polski jest zadowalająca. Warunki stwarzane przez polskich pracodawców w większości przypadków są na dobrym poziomie.

Stwierdzono kilkadziesiąt przypadków nieprawidłowości związanych z zatrudnieniem cudzoziemców na terenie RP, które w głównej mierze ograniczały się do braku podpisanych umów o pracę z pracownikami bądź brakiem oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy czy przekroczonym okresie zatrudnienia. Łącznie wykryto 57 takich przypadków. Wszystkie sprawy do dalszego prowadzenia i wyjaśnienia przekazane zostały do Państwowej Inspekcji Pracy.

Zatrzymano dwóch cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywali na terenie RP. Postępowania w tych sprawach prowadzą funkcjonariusze Straży Granicznej. Podczas działań nie ujawniono ofiar lub potencjalnych ofiar handlu ludźmi.

Wyniki operacji Joint Action Day w porównaniu do analogicznej akcji, przeprowadzonej rok wcześniej, dowodzą, że sytuacja pracowników w naszym kraju ulega stopniowej poprawie.

***

Polskie służby uczestniczyły w europejskiej akcji Joint Action Day w ramach realizacji projektów EMPACT THB (Europejska Multidyscyplinarna Platforma przeciwko Zagrożeniu Przestępczością Handlu Ludźmi), koordynowanych przez Europol.

Udział w operacji Joint Action Day to jedno z zadań wyznaczonych podległym służbom do realizacji przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Polityki Bezpieczeństwa UE na lata 2014-2017.

do góry