Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Porozumienie z MON - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie z MON

Maciej Pietraszczyk
12.01.2017

Straż Graniczna zawarła porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej, które umożliwia naszej formacji korzystanie ze stosowanych w Wojsku Polskim map i danych topograficznych.

Podpisanie Porozumienia Ministra Obrony Narodowej i Komendanta Głównego Straży Granicznej o współdziałaniu w zakresie wymiany informacji i produktów geograficznych odbyło się 12 stycznia br. w Komendzie Głównej Straży Granicznej. Ze strony Ministerstwa Obrony narodowej Porozumienie sygnował Szef Geografii Wojskowej Wojska Polskiego płk. Sławomir Jakubiuk, ze strony Straży Granicznej – Komendant Główny Straży Granicznej płk. Marek Łapiński.

Strony Porozumienia zobowiązały się do współdziałania w zakresie wzajemnej wymiany informacji oraz przekazywania i udostępniania materiałów geodezyjnych i kartograficznych, a także danych i informacji geograficznych w postaci analogowej (papierowej) i cyfrowej, służących obronności i bezpieczeństwu państwa.

Straż Graniczna w coraz większym zakresie uczestniczy w przedsięwzięciach planistycznych, ćwiczeniach i misjach sojuszu północnoatlantyckiego NATO, do którego należy Polska. Aby współpraca międzynarodowa była możliwa, produkty geograficzne muszą być opracowane w tzw. standardzie NATO, czyli w jednakowym odwzorowaniu oraz układzie współrzędnych geodezyjnych, pozwalającym na jednoznaczne określenie lokalizacji/pozycjonowania i wskazywania rejonów, obszarów lub celów. Analogiczna współpraca konieczna jest także pomiędzy krajowymi resortami realizującymi zadania z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa. Ponieważ w Polsce zadania te wykonuje Szefostwo Geografii Wojskowej, konieczne było zawarcie takiego porozumienia. 

 

zdj. Izabela Bajda (KGSG)

  • Podpisanie porozumienia z MON
    Podpisanie porozumienia z MON
  • Podpisanie porozumienia z MON
    Podpisanie porozumienia z MON
do góry