Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 11 cudzoziemców przebywało w Polsce nielegalnie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

11 cudzoziemców przebywało w Polsce nielegalnie

Ewelina Szczepańska
28.11.2016

27 listopada 11 obywateli Mołdawii, którzy nielegalnie przebywali w Polsce, zobowiązano do powrotu. Cudzoziemców, którzy podróżowali autokarem skontrolowali funkcjonariusze z Placówki SG w Tuplicach w okolicy byłego przejścia granicznego w Olszynie.

Okazało się, że jedenastu Mołdawian przekroczyło wbrew przepisom granicę z Niemiec do Polski i przebywało w naszym kraju bez wymaganych dokumentów. Posługiwali się nowymi paszportami biometrycznymi, które uprawniały  ich do ruchu bezwizowego na terytorium państw Schengen i nieprzerwanego pobytu w tych państwach przez 90 dni. Cudzoziemcy przekroczyli dozwolony okres pobytu i w Polsce.

Wobec obywateli Mołdawii przeprowadzono postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemców do powrotu. Wszyscy muszą opuścić Polskę w terminie 20 dni.

zdj. Nadodrzański

 

do góry