Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Od dziś w strukturach SG funkcjonuje Śląski Oddział Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Od dziś w strukturach SG funkcjonuje Śląski Oddział Straży Granicznej

Ewa Gajewska
01.09.2016

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz.U z dn. 2 maja 2016 r.) Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej z dniem 1 września zmienił nazwę na Śląski Oddział Straży Granicznej.

Na stanowisko Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, powołał płk. SG Adama Jopka.  

Śląski Oddział Straży Granicznej obejmuje swoimi działaniami teren województwa śląskiego i opolskiego. Województwo małopolskie przejął, z chwilą reaktywacji, Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu.

Wczoraj w Komendzie Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej miało miejsce uroczyste podpisanie protokołu przekazania mienia Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej. Protokół przekazania mienia podpisany został w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Komednantami ŚMOSG i KaOSG, na podstawie § 3 Zarządzenia nr 37 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie przekazania mienia pomiędzy Śląsko–Małopolskim Oddziałem Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego w Raciborzu, a Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Dokument został podpisany przez Komendanta ŚMOSG płk. SG Jacka Gartmana oraz Komendanta KaOSG ppłk. SG Stanisława Laciugę. W ten sposób zakończony został  proces przekazywania mienia powstałemu 16 maja 2016 roku Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Nowym Sączu.

zdj. Straż Graniczna

  • uroczyste podpisanie protokołu przekazania mienia KaOSG
    uroczyste podpisanie protokołu przekazania mienia KaOSG
  • uroczyste podpisanie protokołu przekazania mienia KaOSG
    uroczyste podpisanie protokołu przekazania mienia KaOSG
do góry