Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Powrót funkcjonariuszy z misji w Macedonii - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Powrót funkcjonariuszy z misji w Macedonii

Maciej Pietraszczyk
22.06.2016

21 czerwca w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG odbyło się spotkanie z Zastępcą Komendanta Głównego SG płk. SG Tomaszem Pragą i Zastępcą Dyrektora Zarządu Granicznego płk. SG Andrzejem Fijałkowskim, którzy w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej ppłk. SG Marka Łapińskiego podziękowali funkcjonariuszom biorącym udział w misji.

Trzydziestoosobowa grupa funkcjonariuszy Straży Granicznej powróciła z misji wsparcia Policji Macedonii w poniedziałek, 20 czerwca. W czasie operacji, realizowanej od 5 maja do 19 czerwca 2016 r., wspierali służby macedońskie w ochronie granicy na odcinku greckim.

Misją kierował płk. SG Artur Bazydło (na co dzień pełniący służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta Ośrodka Szkoleń  Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu). Jego zastępcą był ekspert Zarządu Granicznego KGSG ppłk SG Arkadiusz Bankiewicz, natomiast odpowiedzialnym za sprawy logistyczne był wykładowca z Zakładu Zabezpieczenia Działań OSS SG por. SG Tomasz Pogorzelski.

Do Macedonii wyjechali również funkcjonariusze z Komendy Głównej Straży Granicznej, Morskiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Podlaskiego i Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej.

Do zadań wspólnych patroli należało przede wszystkim zapobieganie nielegalnym przekroczeniom granicy poza przejściami granicznymi, prowadzenie obserwacji miejsc dogodnych do przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom i przekazywanie informacji o sytuacji w rejonie granicy państwowej policji macedońskiej, a także wspieranie w zabezpieczeniu porządku publicznego na wyznaczonym obszarze działań.zdj. uczestnicy misji
 

  • Uczestnicy misji w Macedonii na zdjęciu pamiątkowym
    Uczestnicy misji w Macedonii na zdjęciu pamiątkowym
  • Gratulacje dla dowódcy misji od Zastępcy Komendanta Głównego SG
    Gratulacje dla dowódcy misji od Zastępcy Komendanta Głównego SG
do góry