Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nielegalni migranci zatrzymani przez Straż Graniczną - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalni migranci zatrzymani przez Straż Graniczną

Paweł Śnieć
13.09.2022

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej zatrzymali 10 obywateli Afganistanu i Maroka, którzy nielegalnie przedostali się do Polski, ukrywając się w samochodach ciężarowych.

7 września funkcjonariusze ze Śląskiego Oddziału SG otrzymali informację od funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej o 8 cudzoziemcach ukrywających się w naczepie samochodu ciężarowego z tureckimi numerami rejestracyjnych. Na miejsce został wysłany patrol z Placówki Straży Granicznej w Bielsku–Białej. Funkcjonariusze podjęli wobec cudzoziemców czynności służbowe. Mężczyźni nie posiadali dokumentów poświadczających ich tożsamość ani żadnych innych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu na terytorium Polski. W związku z powyższym zostali zatrzymani. Kierowcą samochodu ciężarowego był obywatel Turcji, który jak twierdził, nie miał pojęcia o podróżujących z nim nielegalnie migrantami.

Podczas prowadzonych czynności wyjaśniających w obecności tłumacza, funkcjonariusze SG ustalili, że cudzoziemcy są obywatelami Afganistanu. Celem ich podróży były kraje Europy Zachodniej.

Obecnie prowadzone są czynności zmierzające do przekazania jednego z zatrzymanych Afgańczyków do jednego z państw Unii Europejskiej w ramach tzw. procedury dublińskiej, natomiast wobec pozostałych cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu. Na podstawie decyzji sądu nieletni cudzoziemcy zostali umieszczeni w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

 

Dwa dni później tj. 9 września funkcjonariusz Straży Granicznej będąc na dniu wolnym od służby, zwrócił uwagę na dwóch mężczyzn, którzy w m. Milówka (pow. żywiecki) myli się w rzece (rz. Soła). Strażnik graniczny powiadomił funkcjonariuszy z PSG w Bielsku-Białej. Ustalono, że cudzoziemcy nie posiadają żadnych dokumentów uprawniających ich do pobytu na terytorium Polski i przebywają na terenie naszego kraju nielegalnie. W trakcie dalszych czynności wyjaśniających funkcjonariusze ustalili, że są to obywatele Maroka, którzy do Polski dostali się nielegalnie, ukryci w naczepie samochodu ciężarowego.

Na podstawie decyzji sądu obaj młodociani zostali umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Ponadto Komendant Placówki SG w Bielsku-Białej wszczął wobec nich postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu.

zdj. Śląski OSG

 • zatrzymane osoby w aucie służbowym
  zatrzymane osoby w aucie służbowym
 • cudzoziemcy ukryci w naczepie TIRa
  cudzoziemcy ukryci w naczepie TIRa
 • funkcjonariusz SG prowadzący cudzoziemca do auta służbowego
  funkcjonariusz SG prowadzący cudzoziemca do auta służbowego
 • zatrzymani w aucie służbowym
  zatrzymani w aucie służbowym
do góry