Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej - Biuro Finansów -

Nawigacja

Biuro Finansów

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej

Andrzej Kucharski
16.05.2008 Wersje dokumentu

Dyrektor płk SG Wioleta Gorzkowska
Adres ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa
Telefon +48 22 500 4429
Fax +48 22 500 4707
Mail bf.kg@strazgraniczna.pl
Opis

Zadania realizowane przez Biuro Finansów KGSG

Biuro Finansów jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej odpowiedzialną za przygotowanie i realizację budżetu Straży Granicznej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, zorganizowanie i prowadzenie zgodnej z przepisami rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie właściwości Biura.

Biuro jest powołane do:

 1. sprawowania funkcji ekonomiczno-finansowych w odniesieniu do jednostek organizacyjnych Straży Granicznej,
 2. inicjowania rozwiązań i przygotowywania odpowiednich projektów aktów normatywnych w zakresie uposażeń, płac i innych należności;
 3. przygotowania analiz, sprawozdań i informacji o działalności finansowo-gospodarczej;
 4. prowadzenia spraw odszkodowawczych będących w zakresie właściwości Biura;
 5. realizacji i nadzoru, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Straży Granicznej, nad wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej, przyznanych Straży Granicznej;
 6. przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w procedurach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami obowiązującymi w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

W skład Biura wchodzą:

 • Kierownictwo;
 • Zespół Stanowisk Samodzielnych;
 • Wydział Budżetu;
 • Wydział Ekonomiczny;
 • Wydział Obsługi Finansowej;
 • Zamówienia Publiczne.
do góry