Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej FGZ.10.3441 - Fundusz Granic Zewnętrznych -

Nawigacja

Fundusz Granic Zewnętrznych

FGZ.10.3441

07.08.2012

FGZ-10-3441

„Rozbudowa platformy teleinformatycznej Straży Granicznej do wdrożenia systemów SIS II i VIS”

Projekt został zrealizowany z wykorzystaniem środków z Funduszu Granic Zewnętrznych.

Projekt miał na celu podniesienie poziomu dostępności krajowych systemów komunikacyjnych Straży Granicznej poprzez zapewnienie wydajnego systemu backupu oraz wzmocnienia poziomu bezpieczeństwa sieci. Wdrożony system backupu podniesie poziom dostępności do sytemu Odprawa SG, SISII i VIS. Ponadto, zmodernizowany został system rejestracji rozmów telefonicznych, umożliwiający rejestrację czynności związanych z ochroną granicy zewnętrznej, w tym wyjaśnień związanych ze zleceniami w systemie SISII oraz informacjami zawartymi w systemie VIS.

Przedmiotowy projekt realizowany był w ramach czterech podprojektów:
PP1 zrealizowany w ramach środków z alokacji 2010 na kwotę - 983 332 zł:
Rozbudowa i utrzymanie systemu replikacji i odtwarzania danych - etap 1
W ramach tego podprojektu został utworzony wysokowydajny klaster systemu backup dla systemów SG m.in. CBD SG - Odprawa, Poczta Internet, Poczta Intranet, System Telekopiowy, Rejestr Akt Cudzoziemców, Wizowa Aplikacja Konsultacyjna, EWIDA.

PP1 został zrealizowany w II kwartale 2012 r.

Wirtualna biblioteka taśmowa VTL
Przełącznik sieciowy CISCOWirtualna biblioteka taśmowaPP2 zrealizowany w ramach środków z alokacji 2010 na kwotę - 1 819 785 zł:
Modernizacja i utrzymanie systemu rejestracji rozmów
W ramach tego podprojektu zmodernizowany został system rejestracji rozmów, który umożliwia nadzór czynności kontrolnych oraz działań służb SG (obecnie do 12 000 konsultacji rocznie z Policją, SIRENE itp.). Nagrane rozmowy są wykorzystywane do weryfikacji prowadzonych przez funkcjonariuszy czynności kontrolnych związanych
z przekroczeniami granicy, nielegalną migracją, weryfikacją celu podróży, weryfikacja sprawdzeń itp.
PP2 został zrealizowany w II kwartale 2012 r.

Szafa S1-B6

\


PP3 zrealizowany w ramach środków z alokacji 2010 na kwotę - 3 032 287, 19 zł:

Modernizacja i utrzymanie platformy sprzętowo-programowej na potrzeby systemów wspomagających
W ramach tego podprojektu zakupiono rozwiązania teleinformatyczne wspierające bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej oraz stacji roboczych dla funkcjonariuszy SG realizujących ustawowe zadania, które mają na celu przygotowanie infrastruktury SG do zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej platformy dostępowej do systemów SG w tym odprawy granicznej i SISII i VIS.

PP3 został zrealizowany w II kwartale 2012 r.

CISCO IronPort M670ISS Proventia
Lenovo ThinkCentre M81LENOVO X220iSite ProtectorPP4 zrealizowany w ramach środków z alokacji 2010 na kwotę - 359 268, 24 zł:

Zakup stanowisk komputerowych na potrzeby Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej
W ramach tego podprojektu zakupiono 68 nowoczesnych stanowisk komputerowych wyposażonych w dwa monitory na potrzeby CBD SWK (System Wspomagania Kierowania), które rozdystrybuowano do jednostek organizacyjnych SG odpowiedzialnych za ochronę granicy zewnętrznej UE oraz 10 mobilnych stacji developerskich dla programistów systemu CBD SWK. Zakup tych stanowisk pozwoli na efektywną i wydajną pracę
z systemem osobom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych SG.

PP4 został zrealizowany w II kwartale 2012 r.

Komputer przenośny Dell Latitude E5520Komputer stacjonarny TOPADVERT

do góry