Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej FGZ-10-3211 - Fundusz Granic Zewnętrznych -

Nawigacja

Fundusz Granic Zewnętrznych

FGZ-10-3211

12.01.2012

„Rozbudowa systemu ochrony technicznej zewnętrznej granicy UE”

Projekt został zrealizowany z wykorzystaniem środków z Funduszu Granic Zewnętrznych:

Przedmiotowy projekt został zrealizowany w ramach środków z alokacji 2010 na kwotę - 1 187 000,00 zł:

W ramach tego projektu zaplanowano wzmocnienie ochrony zewnętrznej granicy poprzez rozbudowę systemu ochrony technicznej. Celem projektu było doposażenie systemu ochrony technicznej granicy funkcjonującego obecnie w placówkach Straży Granicznej poprzez dostawę kamer termowizyjnych.

W ramach projektu zakupiono przenośne chłodzone kamery termowizyjne w łącznej il. 5 szt. wraz z odpowiednimi szkoleniami oraz 5-letnią gwarancją.

Projekt ten został zrealizowany w IV kwartale 2011 r.

 


do góry