Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Wizyta Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego w Centrum Szkolenia SG - Prawosławne -

Nawigacja

Prawosławne

Wizyta Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego w Centrum Szkolenia SG

Ewelina Szczepańska
07.12.2016

6 grudnia w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie przebywał z wizytą Prawosławny Ordynariusz Wojskowy Jego Ekscelencja bp prof. dr hab. Jerzy (PAŃKOWSKI). Ordynariuszowi towarzyszył Prawosławny Dziekan SG ks. kpt. SG Adam Weremijewicz oraz kapelan kętrzyńskiego ośrodka szkolenia SG ks. szer. SG Paweł Siebiesiewicz.

Ordynariusza Polowego WP przywitał Komendant Centrum Szkolenia SG płk SG Roman Łubiński wraz z zastępcą płk. Dariuszem Lutyńskim. JE Ordynariusz Prawosławny WP prof. dr hab. Jerzy Pańkowski poznał główne kierunki szkolenia słuchaczy w Kętrzynie oraz obejrzał sprzęt specjalistyczny, służący do weryfikacji autentyczności dokumentów, pracownie chemiczne oraz polową bazę szkoleń minersko-pirotechnicznych.

Była to pierwsza wizyta JE prof. dr. hab. Jerzego Pańkowskiego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej Kętrzynie. 

zdj. Centrum Szkolenia SG

do góry