Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Święto Straży Granicznej w Cieszynie - Ewangelickie -

Nawigacja

Ewangelickie

Święto Straży Granicznej w Cieszynie

Maciej Pietraszczyk
05.06.2017

3 czerwca uroczystym nabożeństwem ekumenicznym w Kościele Jezusowym w Cieszynie zainaugurowano obchody 26 rocznicy powołania Straży Granicznej zorganizowane przez Dekanat Ewangelicki.

Nabożeństwu przewodził Biskup Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP ks. bp Jerzy Samiec z Warszawy, który wygłosił kazanie na podstawie Ps.: 127,1” Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż”.

W nabożeństwie udział wzięli również: Zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej ks. bp dr Adrian Korczago i Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. bp płk Mirosław Wola z kapelanami Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, reprezentujący Biskupa Polowego ks. bpa dra gen. bryg. Józefa Gózdka ks. szer. SG Robert Młynarczyk, reprezentujący Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej ks. bpa prof.  Romana Pindla ks. Jacek GRACZ, którzy w ich imieniu przekazali pozdrowienia, a także miejscowi duchowni parafii cieszyńskiej.

Liturgię nabożeństwa poprowadził proboszcz parafii ewangelickiej w Cieszynie ks. Janusz Sikora i dziekan ewangelicki Straży Granicznej ks. Kornel Undas. Nabożeństwo uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej pod batutą płk. SG dr. Stanisława Strączka i Chór Parafii Ewangelickiej w Cieszynie pod dyrekcją Joanny Sikory.

W wydarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z rodzinami, na czele z Komendantem Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Adamem Jopkiem, Starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król, Przewodniczący Rady Powiatu Ludwik Kuboszek i Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura. Podczas nabożeństwa został odczytany list skierowany na adres Ewangelickiego Biskupa Wojskowego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka, w którym min. napisał: „Ekumeniczny charakter nabożeństwa w intencji funkcjonariuszy i pracowników SG, to ważny element tworzący fundament wspólnoty wśród osób oddanych służbie na rzecz Ojczyzny… . Świadomość duchowego i modlitewnego wsparcia istotnie pomaga realizować wyzwania oraz pokonywać trudności, które niesie ze sobą służba. Proszę przekazać słowa uznania oraz życzenia wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Straży Granicznej. To dzięki ich wysiłkom podczas codziennej służby udało się zbudować formację, która profesjonalnie realizuje swoje zadania i jest wysoko oceniona w kraju i za granicą. Podziękowania należą się również rodzinom funkcjonariuszy. Jestem świadomy, że często zdarzają się sytuacje, w których obowiązki służbowe stawiane są ponad życie rodzinne. Dlatego na najwyższy szacunek zasługują najbliżsi, którzy rozumieją i akceptują specyfikę pełnionej służby”.

Nabożeństwo zakończyło błogosławieństwo udzielone przez Biskupa Kościoła.

Po nabożeństwie jego uczestnicy w kolumnie marszowej przemieścili się na miejski rynek, gdzie dowódca uroczystości złożył meldunek Komendantowi ŚlOSG, podniesiono flagę na maszt i odegrano hymn państwowy. Po przemówieniu płk. SG Adama Jopka, Starosty Cieszyńskiego i Burmistrza Miasta odbył się koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Wszyscy uczestnicy zebrani na płycie rynku miasta mogli zobaczyć także pokaz sprzętu, który Straż Graniczna wykorzystuje w codziennej służbie.

Cieszyn został wybrany w 2017 roku na miejsce uroczystości Święta Straży Granicznej Dekanatu Ewangelickiego ze względu na Jubileusz 500 - lecia Reformacji i wyboru miasta Cieszyna jako Europejskiego Miasta Reformacji, jednego z dwóch w Polsce i jednego z trzydziestu ośmiu w Europie.

Cieszyn ma swoją bogatą i znaczącą historię związaną z Reformacją, jak również ma swoją bogatą tradycję dotyczącą historii formacji granicznych.

Autor tekstu: Dziekan Ewangelicki ks. płk SG Kornel Undas

 • Święto Straży Granicznej w Cieszynie
  Święto Straży Granicznej w Cieszynie
 • Święto Straży Granicznej w Cieszynie
  Święto Straży Granicznej w Cieszynie
 • Święto Straży Granicznej w Cieszynie
  Święto Straży Granicznej w Cieszynie
 • Święto Straży Granicznej w Cieszynie
  Święto Straży Granicznej w Cieszynie
 • Święto Straży Granicznej w Cieszynie
  Święto Straży Granicznej w Cieszynie
 • Święto Straży Granicznej w Cieszynie
  Święto Straży Granicznej w Cieszynie
do góry