Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Infrastruktura budowlana -

Nawigacja

Infrastruktura budowlana

Infrastruktura budowlana

Autor: Leszek Dąbrowski

 

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wiążę się z koniecznością dostosowania infrastruktury budowlanej Straży Granicznej do aktualnych przepisów prawa, wymogów, zadań i struktur. W związku z powyższym Straż Graniczna prowadzi na bieżąco roboty budowlane związane z budową, przebudową i remontem infrastruktury przygranicznej. 

Głównym źródłem finansowania inwestycji budowlanych realizowanych przez Straż Graniczną jest budżet państwa. Dodatkowo Straż Graniczna na realizację zamierzeń budowlanych pozyskuje środki z funduszy państw europejskich. 

Źródła finansowania inwestycji budowlanych w latach 2004-2020:

 

Źródła finansowania inwestycji budowlanych w latach 2004-2020


W latach 2005-2007 realizowano ze środków Funduszu Schengen m.in. dwa projekty:
- „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury przygranicznej”;
- „Modernizacja obiektów Straży Granicznej – rozbudowa i modernizacja infrastruktury przygranicznej”.

W ramach dofinansowania z Funduszu Schengen m.in.:
- wybudowano 3 nowe kompleksy granicznych jednostek organizacyjnych;
- wykonano 3 dokumentacje projektowe na budowę nowych kompleksów; 
- wykonano kompleksową modernizację 6 istniejących placówek oraz 5 obiektów na terenie siedzib oddziałów;
- wykonano modernizację 5 obiektów zlokalizowanych  w ośrodkach szkolenia;
- wybudowano 1 lądowisko dla śmigłowców;
- utworzono 4 nowe kompleksy strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców i aresztów w celu wydalenia; 
- przebudowano 5 stacji paliw.

GPK SG w m. Hrubieszów   GPK SG w m. Hrubieszów

Budowa GPK SG w m. Hrubieszów (Nadbużański Oddział Straży Granicznej)

 

PSG w m. Lubaczów   PSG w m. Lubaczów

Rozbudowa PSG w m. Lubaczów (Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej)

 

Modernizacja budynków w m. Koszalin   Modernizacja budynków w m. Koszalin

Modernizacja budynków w m. Koszalin (Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej)

 

Budowa lądowiska dla śmigłowców w m. Huwniki   Budowa lądowiska dla śmigłowców w m. Huwniki

Budowa lądowiska dla śmigłowców w m. Huwniki (Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej)

 

Adaptacja bud. areszt w celu wydalenia i strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w m. Przemyśl   Adaptacja bud. areszt w celu wydalenia i strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w m. Przemyśl

Adaptacja bud. areszt w celu wydalenia i strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w m. Przemyśl (Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej)

 

Modernizacja MPS w m. Białystok   Modernizacja MPS w m. Białystok

Modernizacja MPS w m. Białystok (Podlaski Oddział Straży Granicznej)


W ramach NMF (Norweski Mechanizm Finansowy) uzyskano dofinansowanie na nw. zamierzenia  budowlane:
- „Budowa placówki SG w m. Górowo Iławeckie” – lata realizacji 2010-2013; 
- „Budowa  placówki SG w m. Braniewo” – lata realizacji 2010-2011;
- „Modernizacja placówki SG w m. Włodawa” – lata realizacji 2009-2011.

 

Budowa PSG w m. Górowo Iławeckie   Budowa PSG w m. Górowo Iławeckie

Budowa PSG w m. Górowo Iławeckie (Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej)

 

Modernizacja PSG w m. Włodawa   Modernizacja PSG w m. Włodawa

Modernizacja PSG w m. Włodawa (Nadbużański Oddział Straży Granicznej)


W ramach Funduszu Granic Zewnętrznych zrealizowano m.in.:
a) Program roczny 2012
- Projekt nr FGZ-12-3113 „Budowa wieży obserwacyjnej w m. Bobrowniki wraz z wyposażeniem” realizowany przez Podlaski OSG;
b) Program roczny 2013
- Projekt nr FGZ-13-3212 „Budowa wieży obserwacyjnej w m. Krynki” realizowany przez Podlaski OSG;
- Projekt nr FGZ-13-3213 „Budowa wieży obserwacyjnej w m. Starzawa” realizowany przez Bieszczadzki OSG;
- Projekt nr FGZ-13-3211 „Budowa systemu wież obserwacyjnych w 5 lokalizacjach (Żardyny, Parkoszewo, Góry, Kiekskiejmy, Obszarniki) na terenie W-MOSG” realizowany przez Warmińsko – Mazurski OSG.

Budowa wieży obserwacyjnej w m. Bobrowniki   Budowa wieży obserwacyjnej w m. Żardyny
„Budowa wieży obserwacyjnej
w m. Bobrowniki wraz z wyposażeniem”
(Podlaski Oddział Straży Granicznej)
  „Budowa systemu wież
obserwacyjnych w 5 lokalizacjach 
(Żardyny, Parkoszewo,
Góry, Kiekskiejmy, Obszarniki)
na terenie W-MOSG” - Żardyny
(Warmińsko–Mazurski Oddział
Straży Granicznej)

W latach 2004 – 2016 zrealizowano łącznie 507 zadań budowlanych, w tym m.in.:

PSG w m. Węgorzewo   PSG w m. Górowo Iławeckie
PSG w m. Węgorzewo
(Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej)
  PSG w m. Górowo Iławeckie
(Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej)
     
PSG w m. Banie Mazurskie   PSG w m. Mielnik
PSG w m. Banie Mazurskie
(Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej)
  PSG w m. Mielnik
(Podlaski Oddział Straży Granicznej)
     
PSG w m. Czeremcha   PSG w m. Augustów
PSG w m. Czeremcha
(Podlaski Oddział Straży Granicznej)
  PSG w m. Augustów
(Podlaski Oddział Straży Granicznej)
     
Komenda Oddziału - bud. nr 107 w m. Chełm   PSG w m. Horyniec-Zdrój
Komenda Oddziału - bud. nr 107 w m. Chełm
(Nadbużański Oddział Straży Granicznej)
  PSG w m. Horyniec-Zdrój
(Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej)
     
Komenda Oddziału - bud. nr 33 w m. Przemyśl   PSG w m. Czarna-Górna
Komenda Oddziału - bud. nr 33 w m. Przemyśl
(Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej)
  PSG w m. Czarna-Górna
(Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej)
     
Stacja Obsługi Pojazdów w m. Przemyśl   Strzelnica w m. Racibórz
Stacja Obsługi Pojazdów w m. Przemyśl
(Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej)
  Strzelnica w m. Racibórz
(Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej)
     
PSG w m. Zakopane   Budynek administracyjny nr 41 w m. Gdańsk
PSG w m. Zakopane
(Karpacki Oddział Straży Granicznej)
  Budynek administracyjny nr 41 w m. Gdańsk
(Morski Oddział Straży Granicznej)
     
Sala gimnastyczna w m. Szklarska-Poręba   MPS w m. Warszawa
Sala gimnastyczna w m. Szklarska-Poręba
(Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej)
  MPS w m. Warszawa
(Nadwiślański Oddział Straży Granicznej)

 

do góry