Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Syryjczyk w Grecji udawał Polaka, aby dotrzeć do Niemiec - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Syryjczyk w Grecji udawał Polaka, aby dotrzeć do Niemiec

Magdalena Tomaszewska
08.08.2017

7 sierpnia na lotnisku w Krakowie-Balicach funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali obywatela Syrii, który w Polsce przedstawił do kontroli dokument należący do innej osoby, a wcześniej posłużył się podrobionym polskim dowodem osobistym, aby opuścić Grecję. Syryjczyk usiłował dostać się do Niemiec.

Cudzoziemiec przyleciał do Polski lotem czarterowym z Grecji i kiedy na terenie terminalu ogólnodostępnego lotniska został wytypowany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej do kontroli legalności pobytu, okazał kartę osoby aplikującej o przyznanie ochrony międzynarodowej (International Protection Applicant Card), wydaną przez władze Grecji. Ponieważ okazało się, że dokument ten stracił ważność, funkcjonariusze przeprowadzili dalsze czynności kontrolne. W ich wyniku ustalili, że przedstawiony dokument należy do innej osoby, a cudzoziemiec posiada przy sobie własny syryjski paszport oraz dowód osobisty i nigdy nie starał się w Grecji o ochronę międzynarodową, a – co więcej –  w bieliźnie osobistej ma ukryty podrobiony na wzór oryginalnego polski dowód osobisty, na podstawie którego, jak przyznał, odprawił się na lotnisku w Grecji.

Obywatel Syrii oświadczył, że opuścił ojczyznę rok temu i udał się do Turcji. Stamtąd nielegalnie autobusem przekroczył granicę z Grecją, a następnie udał się do portu morskiego Pireus w Atenach, skąd dopłynął na wyspę Rodos. Tam wsiadł do samolotu, którym przyleciał do Polski. Ostatecznym celem cudzoziemca miały być Niemcy, gdzie chciał złożyć wniosek o przyznanie ochrony międzynarodowej. Obywatel Syrii przyznał, iż za zorganizowanie tej podróży zapłacił na terenie Turcji nieznanym osobom 8 500 euro.

W związku z popełnionymi przestępstwami przeciwko wiarygodności dokumentów wobec cudzoziemca została orzeczona kara 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz kara grzywny. Dodatkowo cudzoziemiec będzie musiał pokryć koszty postępowania.

Ponadto, w związku z nielegalnym przekroczeniem polskiej granicy państwowej oraz bezprawnym przebywaniem na terytorium RP, Komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji zobowiązującej cudzoziemca do opuszczenia terytorium Polski.

zdj. Karpacki OSG

  • zatrrzymany Syryjczyk
    zatrrzymany Syryjczyk
  • dokumenty ujawnione przy zatrzymanym
    dokumenty ujawnione przy zatrzymanym
do góry