Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Pożegnanie Sztandaru Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG w Nowym Sączu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnanie Sztandaru Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG w Nowym Sączu

Maciej Pietraszczyk
29.12.2016

29 grudnia 2016 r. w Nowym Sączu odbyło się uroczyste pożegnanie sztandaru Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu. Z Nowym Rokiem KOW SG zakończy działalność.

Uroczystość, w której uczestniczył Komendant Główny Straży Granicznej płk. SG Marek Łapiński, odbyła się w siedzibie Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu. Wziął w niej udział  także Komendant KOSG ppłk SG Stanisław Laciuga oraz kadra kierownicza Oddziału i zaproszeni goście.

Komendant Główny Straży Granicznej płk SG Marek Łapiński podziękował Komendantowi Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG płk SG Mieczysławowi Kurkowi za skuteczną realizację zadań przez  funkcjonariuszy Ośrodka.

W trakcie uroczystości pożegnania Sztandaru KOW SG wręczono Medale Za Zasługi dla Straży Granicznej oraz Odznaki Pamiątkowe Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej.

***

Karpacki Ośrodek Wsparcia SG im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu został utworzony z dniem 3 lutego 2014 roku. Funkcjonariusze Ośrodka prowadzili działania na terenie całego kraju, wspierając jednostki organizacyjne Straży Granicznej w realizowanych przez nie czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, granicznych oraz związanych z pozyskiwaniem funduszy zagranicznych. W strukturach Ośrodka umiejscowione były także komórki pełniące w Straży Granicznej funkcje reprezentacyjne (Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej oraz Pododdział Odwodowy (Reprezentacyjny).

Płk SG Mieczysław Kurek był Komendantem KOW SG od momentu jego utworzenia. Z dniem 31 grudnia 2016 r. został odwołany z pełnionej funkcji i  wyznaczony na likwidatora KOW SG. Likwidacja KOW SG zakończy się 30 kwietnia 2017 r.

Kadra likwidowanego Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG zasiliła utworzony z dniem 16 maja br. Karpacki Oddział SG w Nowym Sączu.

 

zdj. Karpacki Ośrodek Wsparcia SG

 • Pożegnanie sztandaru KOW SG
  Pożegnanie sztandaru KOW SG
 • Pożegnanie sztandaru KOW SG
  Pożegnanie sztandaru KOW SG
 • Pożegnanie sztandaru KOW SG
  Pożegnanie sztandaru KOW SG
 • Pożegnanie sztandaru KOW SG
  Pożegnanie sztandaru KOW SG
 • Pożegnanie sztandaru KOW SG
  Pożegnanie sztandaru KOW SG
do góry