Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Rozporządzenia -

Nawigacja

Rozporządzenia

Rozporządzenia

Urszula Wilińska
15.04.2008

 

Zamieszczone na stronie teksty aktów prawnych nie spełniają warunków ogłoszenia urzędowego i mają jedynie charakter informacyjny.

Teksty aktów normatywnych ogłaszane są w Dzienniku Ustaw RP i dziennikach urzędowych.

Stan prawny rozporządzeń na dzień 8 marca 2017 r.

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r.  w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1297/1
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r.  w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia -
  - Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1534/1
 3. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia
  http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2015/636/1
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru wykazu przejść granicznych planowanych do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/240/1434
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2008/s/80/481
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie obecności przedstawicieli organizacji pozarządowych w toku działań związanych z doprowadzeniem cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/534/1
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie sposobu dokonywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej sprawdzenia lokalu
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/502/1

 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
  w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/274/1
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/201/1190
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności -
  - Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1286/1

 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/424/1

 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/983/1

 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej -
  - Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1121/1

  Rozporządzenia w załącznikach w wersji ujednoliconej - stan na dzień 8 marca 2017 r.

Pliki do pobrania

do góry