Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Pełnomocnik Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. Ochrony Praw Człowieka -

Nawigacja

Pełnomocnik Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. Ochrony Praw Człowieka

Pełnomocnik Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. Ochrony Praw Człowieka

Andrzej Kucharski
30.03.2012

Do zadań Pełnomocnika należy między innymi:

1. Propagowanie praw człowieka, zasady równego traktowania  i zasad etyki zawodowej.

2. Monitorowanie działań Straży Granicznej w celu zapewnienia przestrzegania praw człowieka, zasady równego traktowania i zasad etyki zawodowej, a także zgłaszanie propozycji rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie.

3. Nawiązywanie i prowadzenie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami zajmującymi się systemową ochroną praw człowieka, realizacją zasady równego traktowania oraz etyką zawodową.

4. Utrzymywanie kontaktu z instytucjami  i organizacjami  pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Straży Granicznej w zakresie ochrony praw człowieka.

5. Reprezentowanie Komendanta Głównego Straży Granicznej w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach związanych z ochroną praw i wolności człowieka, realizacją zasady równego traktowania oraz przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, a także w kontaktach w tym zakresie z podmiotami i instytucjami spoza Straży Granicznej.

6. Współpraca z pełnomocnikami do spraw ochrony praw człowieka powołanymi przez inne organy i instytucje realizujące zadania na rzecz porządku publicznego.

7. Sporządzanie informacji, opinii, stanowisk oraz sprawozdań związanych z ochroną praw człowieka, równym traktowaniem oraz przestrzeganiem etyki zawodowej.

8. Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw człowieka, związanych z realizacją zasady równego traktowania oraz etyką zawodową.

 

p.o. Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Ochrony Praw Człowieka

st. chor. szt. SG Joanna NAŁĘCKA

tel. 22 513 54 02

e-mail: joanna.nalecka@strazgraniczna.pl

 

Komenda Główna Straży Granicznej

al. Niepodległości 100

02-585 Warszawa

 

 

 

do góry