Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Kurs doskonalący nt. „Działalność gospodarcza prowadzona na terytorium RP a kontrola legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący nt. „Działalność gospodarcza prowadzona na terytorium RP a kontrola legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom”

Andrzej Kucharski
22.06.2022

Kurs doskonalący nt. „Działalność gospodarcza prowadzona na terytorium RP a kontrola legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom”

W dniach 10 – 13.05.2022 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzili kolejną w tym roku edycję kursu doskonalącego nt. „Działalność gospodarcza prowadzona na terytorium RP a kontrola legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom”.

 W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze z Morskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego i Śląskiego Oddziału SG.
Głównym celem kursu było nabycie umiejętności oraz pogłębienie wiedzy przez funkcjonariuszy SG w zakresie przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej, prowadzonej na terytorium RP. W trakcie zajęć omówione zostały podstawy podjęcia czynności kontrolnych oraz zasady organizowania i dokonywania kontroli działalności gospodarczej, prowadzonej przez cudzoziemców na terytorium RP przez funkcjonariuszy SG. Wiele uwagi poświęcono formom prowadzenia działalności zarobkowych oraz zasadom ich ewidencjonowania. Dokonano charakterystyki funkcjonowania spółek na terytorium RP oraz omówiono zadania organów przeprowadzających kontrolę prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców na terytorium RP.

Projekt nr NMF/PA18/001 pn. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji”, współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 Program „Sprawy wewnętrzne”.

Zdjęcie grupowe

Zdjęcie kursantów w sali wykładowej

Zdjęcie kursantów w saliwykładowej

Logo Norway grants

do góry