Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -

Nawigacja

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

15.04.2008

 

 

"Organizacja szkoleń w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów dla funkcjonariuszy Straży Granicznej"

 

 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU                                          186 200,00 PLN

 

DOFINANSOWANIE NFOŚiGW                             186 200,00 PLN

 

 

Projekt był odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe związane bezpośrednio z  przygotowaniem do realizacji ustawowego zadania  Straży Granicznej tj. zapobiegania transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów, przez granicę  państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych  i promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód granicznych (art.1 ust.2 pkt 12  ustawy o Straży Granicznej).

Zgodnie z przyjętymi założeniami, szkolenia w ramach przedmiotowego projektu zostały przeprowadzone przez kadrę dydaktyczną Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie. Odbiorcami powyższych szkoleń byli funkcjonariusze wszystkich oddziałów Straży Granicznej.

W trakcie szkolenia zostały zrealizowane następujące cele pośrednie, zgodnie z którymi uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • podstaw prawnych transgranicznego przemieszczania odpadów,

  • identyfikacji odpadów,

  • klasyfikacji odpadów,

  • procedur notyfikacyjnych,

  • dokumentacji towarzyszącej transportowi,

  • dokonywania kontroli legalności transportu odpadów,

  • identyfikacji: odpad- nie odpad,

  • kontroli poprawności wypełnienia dokumentu przesyłania oraz informacji wymaganych na podstawie Rozporządzenia WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów.

Szkolenia w ramach projektu były zrealizowane w okresie od lutego 2012 r. do czerwca 2013 r. Ogółem  przeprowadzono 15 edycji szkoleniowych w trakcie których przeszkolono 324 osoby.

do góry