Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Realizacja zadań sfinansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych - Biuro Techniki i Zaopatrzenia -

Nawigacja

Biuro Techniki i Zaopatrzenia

Realizacja zadań sfinansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Leszek Dąbrowski
11.01.2022

 

 

Finansowanie/dofinansowanie: Dofinansowano ze środków budżetu państwa.
Nazwa programu: "Program Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020".
Nazwa zadania: Zakup 13 kpl. Przewoźnych Jednostek Nadzoru (PJN).
Wartość dofinansowania: 22 266 075 zł.
Całkowita wartość zadania: 22 266 075 zł.

Opis zadania: Straż Graniczna odebrała 13 pojazdów obserwacyjnych o łącznej wartości ponad 22 mln zł. Ich zakup sfinansowano z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.
Wszystkie Przewoźne Jednostki Nadzoru wzmocnią granicę zewnętrzną, ale obecnie przede wszystkim będą służyły do ochrony granicy polsko-białoruskiej. W pojazdach obserwacyjnych po raz pierwszy zamontowane zostały systemy optoelektroniczne, takie same jak te stosowane na wieżach obserwacyjnych. Wcześniej systemy te miały nieco mniejszy zasięg. Po raz pierwszy zastosowano również wyjątkowo czułą kamerę światła dziennego, która umożliwia obserwowanie kolorowego obrazu jakości HD nawet przy niewielkim poziomie oświetlenia. W celu poprawy komfortu pracy funkcjonariuszy, stanowiska operatorskie przeniesiono do pierwszego rzędu siedzeń, co zwiększyło przestrzeń i pozwoliło na rozpoczęcie prowadzenia obserwacji bez konieczności opuszczania pojazdu. Wykorzystano również nowe elementy w konstrukcji samych pojazdów, dzięki czemu są przystosowane do jazdy w trudnym terenie o wiele bardziej niż poprzednie PJN.
Urządzenia obserwacyjne współpracują ponadto z aplikacją wyświetlającą obserwowane obiekty na mapie cyfrowej, zwiększając świadomość sytuacyjną operatorów pojazdu. Kamera termowizyjna pozwala wykrywać obiekty wielkości człowieka i prowadzić obserwację z odległości kilkunastu kilometrów.


Finansowanie/dofinansowanie: Dofinansowanie ze środków budżetu państwa.
Nazwa programu: Rezerwa ogólna oraz budżet podstawowy.
Nazwa zadania: Zakup 41 kpl. kamer termowizyjnych niechłodzonych.
Wartość dofinansowania: 2 168 490 zł.
Całkowita wartość zadania: 2 168 490 zł.

Opis zadania: Zestawy kamer mogą być wykorzystywane w służbie na granicy przez cały rok, w każdych warunkach pogodowych, w dzień i w nocy.
Sprzęt wart ponad dwa mln zł ułatwi funkcjonariuszom SG skuteczną ochronę granicy polsko-białoruskiej. Dzięki urządzeniom możliwe jest obserwowanie terenu niezależnie od pogody czy pory dnia, pozostając niezauważonym. Ma to szczególne znaczenie obecnie, przy zwiększonej presji migracyjnej. Otrzymywany obraz jest w wysokiej jakości, natomiast zakres obserwacji to nawet kilka kilometrów. Kamery posiadają również specjalnie zaprojektowany układ okularów, zapobiegający wydostawaniu się światła na zewnątrz i ewentualnemu zdradzeniu w ten sposób lokalizacji patrolu. 
Urządzenia umożliwią ponadto obserwację, detekcję i rejestrację ewentualnych prób nielegalnego przekroczenia granicy oraz przemytu towarów.


Finansowanie/dofinansowanie: Dofinansowanie w wysokości 50%, nie więcej jednak niż 520 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Nazwa programu: Program priorytetowy nr 5.4 „Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”.
Nazwa zadania: Zakup 4 szt. samochodów hybrydowych (elektryczno–spalinowych) oraz 4 szt. samochodów elektrycznych.
Wartość dofinansowania: 520 000 zł.
Całkowita wartość zadania: 1 065 180 zł.

Opis zadania: Straż Graniczna odebrała 4 szt. samochodów o napędzie hybrydowym oraz 4 szt. samochodów o napędzie elektrycznym o łącznej wartości ponad 1 mln zł. Ich zakup sfinansowano ze środków budżetowych oraz środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakupione samochody przewidziane są do realizacji zadań związanych z podniesieniem poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych środowiska oraz wzmocnieniem wybranych elementów zarządzania środowiskiem, a także wykonywania zadań związanych ze ściganiem i zapobieganiem przestępstwom i wykroczeniom przeciwko środowisku. Przedmiotowe pojazdy przewidziano do użytkowania na powierzchni terenów objętych ochroną (inną niż przeciwpowodziowa), przede wszystkim w aglomeracjach: warszawskiej, śląskiej, krakowskiej, trójmiasta oraz Wrocławia, w tym na terenach portów lotniczych przyległych do wymienionych powyżej aglomeracji miejskich. Duża częstotliwość użycia samochodów ekologicznych na krótkich odcinkach płyty lotniska w stosunku do pojazdów spalinowych, powoduje znaczące zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i niewątpliwie wpisuje się to w zakres ograniczenia skutków zagrożeń dla środowiska naturalnego. Zastosowany w pojazdach napęd hybrydowy, to ekologiczne, niskoemisyjne rozwiązanie, niewymagające dodatkowego ładowania z zewnątrz. Efektywność systemu opiera się na oszczędnym silniku benzynowym 1,6 GDI  (105 KM, 147 Nm) oraz silniku elektrycznym. W zakupionych modelach pojazdów producent zastosował rozwiązania konstrukcyjne układu zawieszenia zwiększające możliwości trakcyjne oraz zwiększające bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Samochody o napędzie elektrycznym wyposażone są w  silnik o mocy 100 kW i zasięgu  wynoszącym  do 387 km. Samochody te zostały wyposażone w specjalne gniazdo, które umożliwia ładowanie akumulatora z terminali szybkiego ładowania prądem stałym DC (400V do 130 kW), co umożliwia osiągniecie zasięgu do150 km po 30 min ładowania. Dodatkowo pojazdy wyposażone są w system umożliwiający optymalne zużycie energii w czasie użytkowania samochodu w warunkach miejskich. Samochody o napędzie elektrycznym są pojazdami o zerowej emisji CO2 (bezemisyjne).

do góry