Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Rzecznicy w Oddziałach i Ośrodkach Szkolenia SG - Rzecznicy w oddziałach i ośrodkach SG -

Nawigacja

Rzecznicy w oddziałach i ośrodkach SG

Rzecznicy w Oddziałach i Ośrodkach Szkolenia SG

21.08.2014

 

  Podlaski Oddział SG
(woj. podlaskie)

mjr SG Katarzyna ZDANOWICZ

+48 85 7145010
+48 797 337 587
rzecznik.posg@strazgraniczna.pl

 


Nadbużański Oddział SG
(woj. lubelskie oraz pow. łosicki, wchodzący w skład woj. mazowieckiego)

kpt. SG Dariusz SIENICKI
 
+48 82 5685010
+48 665 998 802
rzecznik.nosg@strazgraniczna.pl

 


Bieszczadzki Oddział SG
(woj. podkarpackie)

por. SG Piotr Zakielarz
 
+48 16 6732008
+48 797 338 124
rzecznik.biosg@strazgraniczna.pl

 


Karpacki Oddział SG
(woj.: małopolskie, świętokrzyskie)

mjr SG Dorota KĄDZIOŁKA
 
+48 18 4153199
+48 665 998 804
e-mail: rzecznik.kaosg@strazgraniczna.pl

 


Śląski Oddział SG
(woj.: opolskie, śląskie)

ppor. SG Szymon MOŚCICKI

+48 32 414 40 10
+48 665 998 805
rzecznik.slosg@strazgraniczna.pl

 


Nadodrzański Oddział SG
(woj.: lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie)

por. SG Paweł BISKUPIK

+48 68 3582010
+48 665 998 808
rzecznik.noosg@strazgraniczna.pl

 


Morski Oddział SG
(woj.: pomorskie, zachodniopomorskie oraz z woj. warmińsko-mazurskiego: pow. elbląski, m. na prawach pow. Elbląg, z pow. braniewskiego gm. Frombork oraz polskie obszary morskie, określone w odrębnych przepisach)

kmdr ppor. SG Andrzej JUŹWIAK

+48 58 5242010
+48 665998810
rzecznik.mosg@strazgraniczna.pl

 


Warmińsko-Mazurski Oddział SG
(woj. warmińsko-mazurskie z wyłączeniem: pow. elbląskiego, m. na prawach pow. Elbląg oraz z pow. braniewskiego gm. Frombork, a także morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego)

mjr SG Mirosława ALEKSANDROWICZ

+48 89 7503010
+48 665 998 811
rzecznik.wmosg@strazgraniczna.pl

 


Nadwiślański Oddział SG
(woj.: kujawsko-pomorskie, łódzkie,  mazowieckie z wyłączeniem pow. łosickiego)

kpt. SG Dagmara BIELEC

+48 22 5003158
+48 665 998 812
rzecznik.nwosg@strazgraniczna.pl

 


Centralny Ośrodek Szkolenia SG

mjr SG Katarzyna TOMCZAK

+48 665 998 813
rzecznik.cossg@strazgraniczna.pl

 


Centrum Szkolenia SG

ppor. SG Edward MILEWSKI

+48 89 7503336
+48 665 998 814
rzecznik.cssg@strazgraniczna.pl

 


Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG

mjr SG Elwira SZPECHT

+48 75 7254010
+48 665 998 807
e-mail: rzecznik.osssg@strazgraniczna.pl

 

 

do góry