Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 20. Czy cudzoziemiec może wykonywać pracę przez cały okres wynikający z oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, jeśli okres wykonywania pracy w nim wskazany jest dłuższy aniżeli okres ważności wizy, na podstawie której cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

20. Czy cudzoziemiec może wykonywać pracę przez cały okres wynikający z oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, jeśli okres wykonywania pracy w nim wskazany jest dłuższy aniżeli okres ważności wizy, na podstawie której cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

Mariusz Dąbrowski
31.05.2017

Cudzoziemiec wykonujący pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien posiadać ważne dokumenty uprawniające go do wjazdu i pobytu na tym terytorium oraz odpowiednie dokumenty uprawniające do wykonywania pracy.

W przypadku gdy okres ważności wizy/okres pobytu wskazany w wizie upłynął cudzoziemiec, pomimo posiadania ważnego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, nie może wykonywać pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

do góry