Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 8. Moje dane figurują w wykazie osób niepożądanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu. Jak mogę sprawdzić do kiedy nie mogę wjeżdżać do Polski ? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

8. Moje dane figurują w wykazie osób niepożądanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu. Jak mogę sprawdzić do kiedy nie mogę wjeżdżać do Polski ?

Mariusz Dąbrowski
31.05.2017

W celu uzyskania informacji o okresie figurowania danych osobowych w wykazie osób niepożądanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, należy wystąpić w trybie art. 444 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach z pisemnym wnioskiem do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Zgodnie z treścią art. 444 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w przypadku kiedy dane osobowe cudzoziemca zostały umieszczone w wykazie osób niepożądanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec ma prawo złożyć do administratora wykazu tj. Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców wniosek o:

1) udostępnienie informacji o umieszczeniu danych w wykazie lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, o terminie obowiązywania wpisu i podstawie prawnej i faktycznej wpisu;

2) sprostowanie danych, jeżeli są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe;

3) usunięcie danych, jeżeli zostały umieszczone lub są przechowywane z naruszeniem przepisów ustawy.

Na stronie internetowej Urzędu ds. Cudzoziemców zamieszczona jest szczegółowa informacja na temat uzyskiwania informacji w sprawie figurujących danych w wykazie osób niepożądanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu.

 

https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/wykaz-cudzoziemcow-ktorych-pobyt-na-terytorium-polski-jest-niepozadany/

do góry