Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 6. Czy niepełnoletni cudzoziemcy mogą samodzielnie podróżować i przekraczać granicę ? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

6. Czy niepełnoletni cudzoziemcy mogą samodzielnie podróżować i przekraczać granicę ?

Mariusz Dąbrowski
31.05.2017

TAK. Osoby małoletnie, będące obywatelami kraju trzeciego przekraczające granicę podlegają takiej samej odprawie wjazdowej i wyjazdowej, jak osoby dorosłe.

Straż Graniczna zwraca szczególną uwagę na małoletnich, niezależnie od tego, czy podróżują pod opieką, czy samotnie

W przypadku małoletnich podróżujących pod opieką Straż Graniczna sprawdza, czy osoby towarzyszące małoletniemu sprawują nad nimi opiekę rodzicielską, w szczególności jeżeli małoletnim towarzyszy tylko jedna osoba dorosła i istnieją poważne podstawy do podejrzeń, że mogli oni zostać bezprawnie zabrani spod opieki osoby sprawującej (osób sprawujących) nad nimi prawną opiekę rodzicielską. W tym ostatnim przypadku Straż Graniczna podejmuje dalsze czynności w celu sprawdzenia, czy podane informacje nie są niespójne lub sprzeczne. W przypadku małoletniego posiadającego własny paszport oraz ważną wizę lub kartę pobytu, podróżującego samodzielnie wskazane jest posiadanie przy sobie oprócz ww. dokumentów również pełnomocnictwa rodzica/rodziców (potwierdzonego notarialne), wraz z ich danymi teleadresowymi wyrażających zgodę na odbycie przez małoletniego samodzielnej podróży.

Przed planowaną podróżą małoletniego niezbędne jest również skontaktowanie się z przewoźnikiem, z którym dziecko ma ew. podróżować gdyż w tym zakresie przewoźnicy lądowi/lotniczy posiadają własne szczegółowe regulacje (np. tanie linie lotnicze co do zasady nie zgadzają się na przyjmowanie na pokład i samodzielne podróżowanie osób małoletnich).

do góry