Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 4. Wyszłam za mąż i zmieniłam nazwisko. Nowy paszport będę zmieniać w kraju pochodzenia. Czy mogę wyjechać z Polski na podstawie dotychczasowego paszportu oraz karty pobytu na nazwisko panieńskie ? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

4. Wyszłam za mąż i zmieniłam nazwisko. Nowy paszport będę zmieniać w kraju pochodzenia. Czy mogę wyjechać z Polski na podstawie dotychczasowego paszportu oraz karty pobytu na nazwisko panieńskie ?

Mariusz Dąbrowski
31.05.2017

TAK. W opisanej sytuacji nie ma przeszkód, aby pomimo zmiany po ślubie nazwiska opuścić terytorium RP, na dotychczasowych zasadach tj. na podstawie dotychczas posiadanego ważnego paszportu oraz karty pobytu na nazwisko panieńskie.

Natomiast w przypadku wyrobienia nowego paszportu na nazwisko męża,  w sytuacji ponownego wjazdu na terytorium RP powinna posiadać przy sobie podczas odprawy granicznej następujące dokumenty:                          

- dokument podróży (paszport) na nowe nazwisko,

-ważną kartę pobytu na nazwisko panieńskie oraz

- dokument urzędowy (tj. akt ślubu) potwierdzający zmianę nazwiska przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, jeżeli ślub zawarty był za granicą.

 Ponadto w miarę możliwości wskazane jest posiadanie podczas odprawy granicznej również starego dokumentu podróży na nazwisko panieńskie lub jego xero.

Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie z art. 241 pkt. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w przypadku zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu kartę pobytu wymienia się.

do góry