Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 3. Czy możliwe jest swobodne przekraczanie granicy jedynie na podstawie decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy/stały na terenie Polski (wydruk papierowy) bez dokumentu w postaci plastikowej karty? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

3. Czy możliwe jest swobodne przekraczanie granicy jedynie na podstawie decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy/stały na terenie Polski (wydruk papierowy) bez dokumentu w postaci plastikowej karty?

Mariusz Dąbrowski
31.05.2017

NIE. Wszyscy obywatele państw trzecich podlegający obowiązkowi wizowemu wjeżdżając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinni posiadać ważny dokumentu podróży oraz ważną wizę lub kartę pobytu potwierdzające prawo do legalnego wjazdu i pobytu w Polsce.

Tym samym co do zasady decyzja pobytowa nie jest dokumentem uprawniającym do wjazdu na terytorium RP.

Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowych (losowych), uzasadniających konieczność ponownego wjazdu na terytorium RP przez osoby oczekujące na wydanie karty pobytu (które uzyskały wcześniej kolejną - pozytywną - decyzję wojewody zezwalającą na pobyt na terytorium RP) istnieje możliwość ponownego wjazdu na terytorium RP bez karty pobytu/wizy.

W takim przypadku wjazd możliwy byłby na podstawie posiadanej przy sobie podczas odprawy granicznej decyzji wojewody odnośnie zgody na pobyt na terytorium RP oraz ważnego dokumentu podróży (paszportu). Niezbędne będzie też poinformowanie i szczegółowe wyjaśnienie podczas odprawy granicznej o zaistniałej sytuacji losowej uniemożliwiającej wcześniejszy odbiór karty pobytu.

Należy również pamiętać, że każdorazowo decyzję w sprawie wjazdu cudzoziemca podejmuje (w oparciu o przedstawione przez cudzoziemca dokumenty oraz stosowne wyjaśnienia) funkcjonariusz SG dokonujący odpraw granicznej.

do góry