Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 1. Jak sprawdzić jaką mam wizę i jaki jest dopuszczalny okres pobytu na wizie? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

1. Jak sprawdzić jaką mam wizę i jaki jest dopuszczalny okres pobytu na wizie?

Mariusz Dąbrowski
31.05.2017

Wiza Schengen (oznaczenie literowe na wizie w rubryce „rodzaj wizy”, „type of visa”: C) w ramach swojej ważności uprawnia do wjazdów i pobytów (jednego lub większej liczby)

Wiza Schengen krótkoterminowa (oznaczenie literowe na wizie w rubryce „rodzaj wizy”, „type of visa”: C) w ramach swojej ważności uprawnia do wjazdów i pobytów (jednego lub większej liczby)

Wiza Schengen (oznaczenie literowe na wizie w rubryce „rodzaj wizy”, „type of visa”: C)  w ramach swojej ważności uprawnia do wjazdów i pobytów (jednego lub większej liczby)  nieprzekraczających łącznie 90 dni w każdym okresie 180 – dniowym, co dla celów obliczania okresu dozwolonego pobytu oznacza wzięcie pod uwagę okresu 180-dniowego poprzedzającego każdy z dni pobytu.  Oznacza to, iż pobyt cudzoziemca korzystającego z prawa do 90 dniowego okresu pobytu jest legalny o ile w okresie poprzednich 180 dni jego pobyt nie przekroczył 90 dni.

W praktyce kontrola dni dopuszczalnego pobytu na podstawie wizy C  polega na cofnięciu się o 180 dni (od dnia dokonywania kontroli) i obliczenia np. na podstawie odcisków stempli kontroli granicznej liczby dni, które cudzoziemiec już wykorzystał w tym 180-dniowym okresie. 

Na stronie internetowej Dyrektoriatu Generalnego Spraw Wewnętrznych, Komisja Europejska zamieściła specjalny kalkulator służący do samodzielnego obliczania pobytów krótkoterminowych.

Adres kalkulatora Schengen:

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en

Wiza krajowa długoterminowa (oznaczenie literowe na wizie w rubryce „rodzaj wizy”, „type of visa”: D) jest wizą uprawniającą do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 90 dni (dokładna dopuszczalna liczba dni pobytu możliwa do wykorzystania każdorazowo jest wskazana w wizie w rubryce czas pobytu) w ramach okresu ważności wizy.

Wjazd na podstawie wizy D (w ramach wskazanej w niej liczby dni pobytu) możliwy jest do ostatniego dnia ważności wizy (o ile nie został wyczerpany okres dni pobytu wskazany w wizie).

Na naklejce wizowej (oby typów wiz C i D) w polu „uwagi” umieszczony jest napis „cel wydania:” oraz następujące oznaczenia cyfrowe celu wydania wiz Schengen lub wiz krajowych omówione w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców.

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000343/O/D20180343.pdf

do góry