Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zniesiona kwarantanna na granicy z UA - Informacje o granicy polsko-ukraińskiej -

Nawigacja

Informacje o granicy polsko-ukraińskiej

Zniesiona kwarantanna na granicy z UA

Szymon Mościcki
25.02.2022

Od 25 lutego br. osoby przekraczające odcinek granicy z Ukrainą są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

Wszystkie osoby przekraczające odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

From  February 25th, of this year all persons crossing the border section with Ukraine are exempted from undergoing the quarantine.
 All persons crossing the border section of the Republic of Poland with Ukraine due to the military conflict on the territory of this country are exempted  from undergoing the quarantine.

do góry