Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Udaremniono przemyt papierosów - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Udaremniono przemyt papierosów

Sylwia Wojtowicz
01.06.2021

Udaremniono przemyt papierosów, który docelowo miał trafić do Belgii. Do sprawy zatrzymano 27-letniego obywatela Ukrainy.

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki w Zgorzelcu wytypowali do kontroli jadącego w stronę granicy z Niemcami busa. W trakcie kontroli pojazdu funkcjonariusze ujawnili, że w części ładunkowej pojazdu znajduje się podwójny dach. W specjalnie skonstruowanej skrytce ukrytych było 26 tysięcy paczek (520 tysięcy sztuk) papierosów bez znaków akcyzy skarbowej. Wartość przemytu oszacowano na blisko 400 tysięcy złotych. Kierujący busem 27-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany. 

Cudzoziemcowi przedstawiono zarzut posiadania i przewożenia wyrobów tytoniowych bez znaków skarbowych akcyzy narażając w ten sposób uszczuplenia podatku akcyzowego i Vat na kwotę 615 tysięcy złotych. Komendant PSG w Zgorzelcu wszczął postępowanie zmierzające do wydania cudzoziemcowi decyzji, na podstawie której będzie musiał wyjechać z Polski.

Zdj. Nadodrzański OSG

do góry