Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nielegalnie zatrudnieni - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalnie zatrudnieni

Sylwia Wojtowicz
01.06.2021

Zatrudnienie 111 cudzoziemców zweryfikowali funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Ustalili, że 39 obywateli Ukrainy, Mołdawii i Białorusi świadczyło pracę nielegalnie, a pracodawcy wbrew przepisom powierzyli pracę 52 cudzoziemcom.

28 maja funkcjonariusze z placówek Straży Granicznej w Świnoujściu, Władysławowie, Gdyni i Elblągu zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia. Kontrolą objęto cztery firmy mające siedziby na terenie powiatów: świnoujskiego, wejherowskiego, gdyńskiego i elbląskiego, zajmujące się sprzątaniem, usługami budowlanymi oraz produkcją opakowań. Ustalono, że 39 obywateli Ukrainy, Mołdawii i Białorusi świadczyło pracę nielegalnie, a pracodawcy wbrew przepisom powierzyli pracę 52 cudzoziemcom. Ponadto zatrudnienie odbywało się na innych warunkach, niż wskazane w oświadczeniach oraz zezwoleniach. Oprócz tego z cudzoziemcami nie zawarto wymaganych umów, nie mieli oni także zezwoleń na pracę. Pracodawca przy powierzaniu pracy naruszył też inne przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W 100 przypadkach nie dopełnił obowiązku powiadomienia właściwych urzędów o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców, a w jednym przekazał urzędowi nieprawdziwe informacje. Poza tym nie przedstawił 12 osobom tłumaczenia umów o pracę na zrozumiały przez nich język, a taki miał obowiązek. 

Wobec przedsiębiorców, do sądów, skierowane zostaną wnioski o ukaranie. Konsekwencje poniosą również cudzoziemcy, wobec których wszczęte będą postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zdj. Morski OSG

do góry