Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Rozbito międzynarodową grupę przestępczą - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rozbito międzynarodową grupę przestępczą

Sylwia Wojtowicz
01.06.2021

Straż Graniczna rozbiła działającą na terenie Polski zorganizowaną grupę przestępczą. W jej skład wchodzili Polacy, obywatele Ukrainy, Tunezji i Egiptu.

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu prowadzili śledztwo, nadzorowane przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie całej Polski w okresie od 2016 do 2019 roku. Grupa zajmowała się legalizowaniem na terenie RP pobytu cudzoziemcom pochodzącym m.in. z Iraku, Iranu, Afganistanu, Jemenu, Jordanii, Syrii, Pakistanu, Egiptu, Algierii, Indii, Iraku, Bangladeszu, Libii, którzy mogli stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Kierujący całym procederem obywatel Egiptu mieszkający na terenie województwa mazowieckiego wykorzystywał osoby bezdomne lub znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej oferując im niewielkie kwoty pieniężne w zamian za założenie podmiotu gospodarczego na swoje dane osobowe. W rzeczywistości służyły one jedynie do wystawiania fikcyjnych umów o zatrudnieniu, którymi następnie posługiwano się przy wyłudzeniach dla cudzoziemców zezwoleń, na pobyt czasowy, na terenie RP.

W skład grupy wchodziły osoby zajmujące się rejestrowaniem podmiotów gospodarczych na swoje dane osobowe oraz pełnomocnicy cudzoziemców, którzy zajmowali się wypisywaniem wniosków o zezwolenie na ich pobyt czasowy na terenie RP, kompletowaniem niezbędnej dokumentacji dotyczącej wniosków oraz reprezentowaniem cudzoziemców przed organami państwowymi. Skutkiem działalności grupy było wyłudzenie 67 czasowych zezwoleń na pobyt cudzoziemca na terytorium RP ze względu na podjęcie pracy i próba uzyskania 97 takich zezwoleń. W toku śledztwa ustalono, iż od jednego cudzoziemca za załatwienie karty pobytu pobierano kwotę w średniej wysokości 3 000 Euro. Szacuje się, że zyski grupy przestępczej wyniosły nie mniej niż 2 214 000 złotych.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na sporządzenie i skierowanie do sądu aktu oskarżenia przeciwko 20 członkom zorganizowanej grupy przestępczej, w skład której wchodzili Polacy, obywatele Ukrainy, Tunezji i Egiptu. Ich działalność skoncentrowana była głównie na terenie województwa śląskiego, mazowieckiego i małopolskiego. Wobec podejrzanych w trakcie śledztwa zastosowano środki zapobiegawcze w postaci siedmiu tymczasowych aresztowań oraz piętnastu: dozorów Policji, zakazów opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem paszportu i poręczeń majątkowych. Ponadto w trakcie realizacji procesowych dokonano zabezpieczeń na mieniu członków grupy na poczet przyszłych kar i roszczeń.

Zdj. Śląski OSG 

do góry