Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Do Polski na węgierskich fałszywkach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Do Polski na węgierskich fałszywkach

Sylwia Wojtowicz
19.05.2021

Tego samego dnia funkcjonariusze Straży Granicznej z PSG w Korczowej ujawnili trzy fałszywe, węgierskie tytuły pobytowe, za pomocą których cudzoziemcy próbowali przekroczyć granicę RP. Za podróbki zapłacili po 600 euro.

Obywatele Ukrainy zgłosili się do odprawy granicznej na wjazd do Polski w Korczowej. Podróżowali osobno, jednak podczas przekraczania granicy usiłowali wykorzystać ten sam przestępczy proceder. Mężczyźni w wieku 34 i 59 lat oraz 26-letnia kobieta przedstawili do kontroli paszporty biometryczne, oraz węgierskie tytuły pobytowe. Uwagę funkcjonariuszy SG zwróciły nieprawidłowości w zabezpieczeniach dokumentów uprawniających do legalnej pracy i pobytu na terytorium Węgier oraz przemieszczania się po krajach UE. Szczegółowe analizy z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu potwierdziły fałszerstwa. Niewłaściwe były m.in. metody druku oraz zabezpieczenia widoczne w świetle UV.

Cudzoziemcy przyznali się do przedstawionego wobec nich zarzutu — posłużenia się fałszywymi dokumentami. Wyjaśnili, że dokumenty kupili za ok. 600 euro każdy. Na ich postawie chcieli pracować i podróżować po krajach UE. Dobrowolnie poddali się karze 4 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok i zostali zawróceni z powrotem na Ukrainę.

Zdj. Bieszczadzki OSG 

do góry