Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 30. rocznica powołania Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

30. rocznica powołania Straży Granicznej

18.05.2021

14 maja, mszą św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, rozpoczęły się oficjalne obchody jubileuszu 30-lecia Straży Granicznej. Obchody święta formacji honorowym patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Po mszy św., której przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, Komendant Główny SG gen. dyw. SG Tomasz Praga wraz z duchownymi złożyli kwiaty w Kaplicy Katyńskiej. Następnie generał Praga, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński oraz Wiceminister Bartosz Grodecki złożyli wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Kwiaty złożyli również zastępcy Komendanta Głównego SG: gen. bryg. SG Jacek Bajger, gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska oraz gen. bryg. SG Grzegorz Niemiec. Ponadto delegacje Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Związku Pracowników Administracji Rządowej oraz Klub Generałów i Admirałów Straży Granicznej RP.

W południe na dziedzińcu Belwederu odbył się uroczysty apel. Dowódca złożył meldunek Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie. Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga przywitał gości, którzy przybyli na obchody m.in.: Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego wraz z Sekretarzem Stanu w MSWiA Pawłem Szefernakerem, Podsekretarza Stanu w MSWiA Bartosza Grodeckiego, Dyrektora Generalnego MSWiA Urszulę Kulisiewicz oraz Szefów Służb mundurowych podległych MSWiA.

W okolicznościowym wystąpieniu generał Praga podkreślił, że minione trzy dekady były dla formacji okresem dynamicznego rozwoju. - (...) Straż Graniczna przekształciła się z formacji policyjno-wojskowej, w nowoczesną służbę graniczno-migracyjną. Dzisiaj odpowiadamy za ochronę granic naszej Ojczyzny i bezpieczeństwo Polaków, a jednocześnie strzeżemy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Z dumą mogę powiedzieć, że nasi funkcjonariusze są doceniani za profesjonalizm i wysoki poziom wyszkolenia przez partnerów zagranicznych.- powiedział komendant. Podziękował również funkcjonariuszom Straży Granicznej za wszystko, co robią dla Polski i Europy. - Jesteście fundamentem, na którym opiera się Straż Graniczna. To Wam należą się szczególne podziękowania za wierność rocie złożonego ślubowania, za trudy codziennej służby i pracy, za dołożenie wszelkich starań, aby sprostać wyzwaniom, które na przestrzeni 30 lat napotkaliśmy. Chciałbym Wam także serdecznie podziękować za pełne zaangażowanie w walkę z epidemią koronawirusa. Za troskę o bezpieczeństwo, zdrowie i życie naszych obywateli. Komendant Główny Straży Granicznej pogratulował ponadto nominowanym generałom, a także mianowanym na pierwszy stopień oficerski. - Ten awans jest zwieńczeniem Waszych dotychczasowych osiągnięć i zobowiązaniem do dalszej, oddanej służby Ojczyźnie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie, natomiast Minister Spraw Wewnętrznyc i Administracji Mariusz Kamiński pamiątkowe szable dwóm oficerom Straży Granicznej. Na stopnień generała brygady Straży Granicznej awansowani zostali: płk SG Robert Bagan Komendant Nadwiślańskiego Oddziału SG oraz płk SG Tomasz Michalski Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG.

W trakcie apelu Prezydent wręczył również flagi państwowe oficerom SG, dowódcom kontyngentów udających się na misję do Republiki Słowenii i Republiki Macedonii Północnej: płk SG Anecie Wojtanowskiej-Zimoń oraz ppor. SG Marii Tokarczyk. Flagę tę otrzymują instytucje i organizacje, które promują Polskę na świecie. Obecnie Polska Straż Graniczna rozpoczęła wspólną operację z Policją Republiki Słowenii. Wyjazdy zostały zorganizowane na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowenii. Polacy udzielą wsparcia w związku ze wzmożoną presją migracyjną na pograniczu słoweńsko-chorwackim. Trwa również kolejna, czwarta już w tym roku misja funkcjonariuszy Straży Granicznej w Republice Macedonii Północnej.

– Straż Graniczna jest we wszystkich miejscach, gdzie można przekroczyć granice Rzeczypospolitej. Bardzo dziękuję za wspaniałą służbę, którą Państwo realizowaliście przez ostatnie lata. Chcę podkreślić, że ochrona naszych granic jest realizowana wzorowo – powiedział, zwracając się do uczestników uroczystości, Prezydent RP Andrzej Duda. – Nasi partnerzy, z którymi współpracujemy i w ramach UE i innych organizacji, ogromnie doceniają to, w jaki sposób polscy funkcjonariusze Straży Granicznej są przygotowani i jacy są zaangażowani w swoją służbę. Życzę wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym i Państwa rodzinom wszelkiego powodzenia, pomyślności i realizacji prywatnych, a także służbowych planów. Dziękuję za służbę, także i w tym trudnym okresie, jakim jest pandemia koronawirusa.

– Z okazji Waszego pięknego święta i pięknego jubileuszu 30 lat istnienia formacji, chciałbym wyrazić słowa swojego najwyższego szacunku, uznania i podziękowania za Wasz profesjonalizm – powiedział w swoim wystąpieniu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński. – Dziękuję Wam za to, jak angażujecie się w zadania, które są Wam powierzone, niezwykle ważne zadania państwowe.

– Straż Graniczna jest jedną z tych formacji państwa polskiego, która symbolizuje jego suwerenność – dodał minister Kamiński. – Ochrona granic jest warunkiem, fundamentem istnienia naszej niepodległości. To piękne i wielkie zadanie, które wykonujecie znakomicie. To Wy powodujecie, że granice i terytorium naszego kraju są bezpieczne. To Wy skutecznie chronicie nas przed zalewem nielegalnej imigracji. To Wy skutecznie rozbijacie zorganizowane grupy przestępcze, zajmujące się przemytem, handlem ludźmi, handlem bronią, narkotykami. Za to wszystko, za Waszą służbę, w imieniu rządu i wszystkich obywateli, chciałbym Wam, obrońcom naszych granic, złożyć jeszcze raz wielkie podziękowania i najlepsze życzenia z okazji pięknego Święta Straży Granicznej.

Święto Straży Granicznej to zgodnie z tradycją okazja do wyróżnienia osób zasłużonych dla formacji. W tym roku z okazji Święta Straży Granicznej na pierwszy stopień oficerski promowanych zostało 170 funkcjonariuszy. Ponadto w całej formacji awansowano łącznie 203 funkcjonariuszy w korpusie oficerów, 4243 w korpusie chorążych oraz 679 w korpusie podoficerów. Medalem Za Zasługi dla Straży Granicznej odznaczono 197 funkcjonariuszy SG, 143 funkcjonariuszy i pracowników – Medalem Za Długoletnią Służbę i 254 funkcjonariuszy – Odznaką Straży Granicznej. Ponadto 13 funkcjonariuszy otrzymało Krzyż Zasługi.

Uroczystość uświetniła defilada i prezentacja musztry paradnej w wykonaniu Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej SG.

zdj. J. Wtorkiewicz, D. Pokrywka, E. Szczepańska (KGSG) 

           

do góry