Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Dublerskie oszustwa w ubieganiu się o obywatelstwo polskie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dublerskie oszustwa w ubieganiu się o obywatelstwo polskie

Sylwia Wojtowicz
12.05.2021

W minioną sobotę doszło do zatrzymania czterech osób — dwóch obywateli Polski narodowości tureckiej oraz obywatela RPA i Pakistanu. Mężczyźni podejrzani są o wyłudzenie oraz poświadczenia nieprawdy w celu uzyskania polskiego obywatelstwa.

Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w wyniku działań kontrolnych podjętych na terenie Warszawy i Łodzi zatrzymali czterech mężczyzn (dwóch ob. Polski narodowości tureckiej oraz obywatela RPA i Pakistanu), podejrzanych o wyłudzenie poświadczenia nieprawdy na podstawie sfałszowanych lub należących do innej osoby dokumentów. Zamiarem cudzoziemców było wprowadzenie w błąd urzędników państwowych, by uzyskać pozytywny wynik z egzaminu dla cudzoziemców z języka polskiego wraz z certyfikatem, który miał być przepustką do otrzymania polskiego obywatelstwa.

Pierwsze zatrzymania miały miejsce w Łodzi. Na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej Łódź Polesie funkcjonariusze Straży Granicznej zapukali do mieszkań dwóch mężczyzn – Polaków narodowości tureckiej w celu ich zatrzymania. 40-latków podejrzewa się, że na jednym z etapów ubiegania się o obywatelstwo polskie — jakim jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu z języka polskiego przed komisją egzaminacyjną, wykorzystali tzw. dublerów, czyli osoby, które za określoną korzyść majątkową, legitymując się przed komisją egzaminacyjną podrobionymi dokumentami tożsamości z danymi osobowymi obywateli Turcji, zdali ten egzamin za nich, ułatwiając im w ten sposób otrzymanie obywatelstwa naszego kraju. Po zatrzymaniu mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstwa klasyfikującego się jako podstępne wyłudzenie poświadczenia nieprawdy, używanie dokumentów poświadczających nieprawdę oraz podrabianie lub przerabianie dokumentu i używanie takiego dokumentu jako autentycznego. Prokurator zastosował wobec podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru połączonego z zakazem opuszczania kraju z jednoczesnym zatrzymaniem paszportów. Ponadto, poza zarzutami karnymi, ponownie zostaną zbadane przesłanki, dotyczące uznania cudzoziemców za obywateli polskich.

W tym samym czasie na terenie 14 uczelni wyższych i szkół zlokalizowanych w Warszawie i Bydgoszczy, funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili działania kontrolno-weryfikacyjne wobec cudzoziemców deklarujących chęć przystąpienia do egzaminu z języka polskiego. Czynności ukierunkowane były na ujawnienie osób nieuprawnionych do udziału w egzaminie z języka polskiego, które mogą posługiwać się dokumentami sfałszowanymi bądź należącymi do innych osób – czyli tzw. dublerów.

W efekcie, na gorącym uczynku ujawniono i zatrzymano obywatela Pakistanu oraz Republiki Południowej Afryki. Jak się okazało, 34-letni Pakistańczyk jako osoba uprawniona do przystąpienia do egzaminu, zaraz po zarejestrowaniu się i otrzymaniu identyfikatora z przypisanym numerem, przekazał swój paszport wraz z identyfikatorem obywatelowi RPA, aby ten przystąpił do egzaminu i zdał go za niego.Obydwaj cudzoziemcy usłyszeli zarzuty z art. 270 § 1 oraz 272 k.k. Przyznali się do zarzucanych im czynów, deklarując jednocześnie chęć dobrowolnego poddania się karze w trybie 335 k.p.k.

Z uwagi na fakt, że zarówno obywatel Pakistanu, jak i RPA posiadają na terytorium RP zezwolenie na pobyt stały, niezwłocznie zostanie przekazana do właściwego urzędu wojewódzkiego informacja w celu zbadania okoliczności, o których mowa w art. 199 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Film oraz zdjęcia Nadwiślański OSG

 

 

 

do góry