Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Pracowali nielegalnie w Polsce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pracowali nielegalnie w Polsce

Ewelina Szczepańska
10.03.2021

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu ujawnili, że jedna z koszalińskich agencji pracy tymczasowej zatrudniła nielegalnie 22 cudzoziemców. Niezgodnie z przepisami pracowali również jej właściciele.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Kołobrzegu skontrolowali zatrudnienie przez agencję 27 cudzoziemców. Okazało się, że 22 obcokrajowców pracę wykonywało nielegalnie. W większości byli to obywatele Ukrainy, którzy znaleźli zatrudnienie przeważnie w branży hotelarskiej i budowlanej. Nie mieli oni wymaganych umów i zezwoleń. Ponadto pracodawca powierzył cudzoziemcom pracę na warunkach innych niż określone w zezwoleniu oraz nie powiadomił odpowiednich instytucji o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemców. Odpowiednich dokumentów na wykonywanie pracy nie miało też 2 obywateli Ukrainy z zarządu kontrolowanej agencji. Funkcjonariusze wszczęli wobec nich postępowania o zobowiązanie do powrotu. Do sądu skierują wniosek o ukaranie pracodawców, na których dodatkowo nałożyli mandaty karne.

do góry