Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Pracowali nielegalnie w Polsce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pracowali nielegalnie w Polsce

Ewelina Szczepańska
30.11.2020

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gdyni, po kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, w jednej z gdyńskich firm meblarskich stwierdzili nielegalne powierzenie pracy 11 cudzoziemcom z Ukrainy i Mołdawii.

Kontrolą objęto tapicerów meblowych i szwaczki (łącznie 17 osób zatrudnionych w firmie). Okazało się, że 11 cudzoziemców pracowało bez zawartych odpowiednich umów, zezwoleń na pracę lub ważnych oświadczeń. Praca była też powierzana na warunkach innych niż określone w zezwoleniach. Stwierdzono ponadto, że w kilku przypadkach pracodawca nie powiadomił odpowiedniego urzędu o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców. Wobec pracodawcy i nielegalnie pracujących cudzoziemców zostaną skierowane do sądu wnioski o ukaranie.

 

do góry