Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Fałszywi uczniowie na granicy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Fałszywi uczniowie na granicy

Maciej Pietraszczyk
22.10.2020

Siedmiu młodych obywateli Ukrainy usiłowało obejść zakaz wjazdu do Polski, przedstawiając sfałszowane zaświadczenia o przyjęciu na polską uczelnię i nauce w Polsce.

Zakaz wjazdu obywateli Ukrainy do Polski wynika z obecnych przepisów, związanych z trwającą epidemią. Wyjątek stanowią między innymi studenci i uczniowie polskich szkół. Siedmiu młodych obywateli Ukrainy postanowiło skorzystać z tej możliwości i na drogowym przejściu granicznym w Budomierzu przedstawiło do kontroli zaświadczenia, że zostali przyjęci do jednej z polskich szkół i że się w niej uczą.

Szczegółowa analiza zaświadczeń przy pomocy specjalistycznego sprzętu pozwoliła stwierdzić, że dokumenty zostały w całości podrobione. Podróżni upierali się jednak, że są słuchaczami polskiej szkoły i jadą pobierać naukę.

W tej sytuacji został nawiązany kontakt telefoniczny i mailowy z figurującą w zaświadczeniach szkołą. Okazało jednak się, że szkoła nie prowadzi nauki dla cudzoziemców, a młodzi ludzie nie są jej słuchaczami. Obywatele Ukrainy przyznali, iż zaświadczenia kupili przez Internet będąc jeszcze na Ukrainie, płacąc po 200-300 złotych za każde. Fałszywki  miały posłużyć jako podstawa wjazdu do Polski, a następnie umożliwić uniknięcie obowiązku kwarantanny.

Siedmiu młodym obywatelom Ukrainy przedstawiono zarzuty posłużenia się fałszywymi dokumentami i zawrócono na Ukrainę.

 

do góry