Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nowa placówka w strukturze Karpackiego Oddziału SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowa placówka w strukturze Karpackiego Oddziału SG

01.10.2020

1 października 2020 r., zgodnie z zarządzeniem Komendanta Głównego Straży Granicznej, rozpoczęła działanie nowa placówka Straży Granicznej. Placówka funkcjonuje w strukturach Karpackiego Oddziału SG i mieści się w Krakowie. Jest drugą, po Warszawie, tzw. placówką aglomeracyjną.

Placówka Straży Granicznej w Krakowie została wyłączona ze struktur funkcjonującej na krakowskim lotnisku Placówki SG Kraków-Balice. Nowa placówka obejmuje swoim zasięgiem miasto Kraków oraz powiaty: krakowski (z wyłączeniem Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Airport im. Jana Pawła II w Balicach), miechowski oraz olkuski. Powstanie placówki to odpowiedź na wzrost liczby cudzoziemców przebywających w Polsce, tj. na obecny i prognozowany stan zarówno w obszarze nielegalnej migracji w omawianej aglomeracji krakowskiej, jak również plany dynamicznego rozwoju drugiego pod względem wielkości w Polsce portu lotniczego. Rozdzielenie zakresu kompetencyjnego oraz obszaru działania pozwoli na efektywniejszą realizację zadań zarówno na obszarze portu lotniczego, jak i na terenie rozwijającej aglomeracji krakowskiej i przyległych powiatów, gdzie występują największe skupiska cudzoziemców. Działania nowo utworzonej placówki będą ukierunkowane na przeciwdziałanie i zwalczanie zjawiska nielegalnej migracji. Aglomeracje miejskie dają bowiem nie tylko większe szanse znalezienia pracy oraz możliwości zalegalizowania pobytu, ale także - poprzez większą anonimowość - stwarzają warunki do nielegalnego pobytu cudzoziemców i innych nadużyć związanych z pobytem i pracą cudzoziemców w Polsce. Powstanie placówki SG w Krakowie pozwoli na skuteczniejszą realizację zadań w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości będącej we właściwości Straży Granicznej, a usytuowanie placówki w Krakowie ma szczególnie znaczenie w aspekcie realizacji przez Karpacki Oddział Straży Granicznej zadań związanych z przeciwdziałaniem szeroko pojętej nielegalnej migracji, a także przestępczości z udziałem cudzoziemców. Analizy jednoznacznie wskazują, że stolica województwa małopolskiego jest terenem o dużym zagęszczeniu mieszkańców, przez który przebiegają liczne drogowe oraz kolejowe trasy komunikacyjne, w tym międzynarodowe.

Siedziba nowej Placówki SG znajduje się przy ulicy Nad Drwiną 10 w Krakowie, w pomieszczeniach wynajmowanych od Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie. Docelowo służbę będzie w niej pełniło około 70 funkcjonariuszy i 6 pracowników. Jest jedną z 5 placówek Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, którego obszar służbowego działania obejmuje województwa: małopolskie oraz świętokrzyskie. Cztery placówki usytuowane są na terenie województwa małopolskiego: w Krakowie, Tarnowie i Zakopanem oraz w porcie lotniczym w Krakowie-Balicach. Natomiast na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonuje Placówka SG w Kielcach.

Zdj. Karpacki OSG 

 

do góry