Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nielegalnie zatrudnieni - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nielegalnie zatrudnieni

Sylwia Wojtowicz
09.09.2020

Bez wymaganych uprawnień zatrudniał rodaków. Nieprawidłowości w powierzeniu pracy wykryli funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi.

Obywatel Ukrainy prowadził na terytorium RP firmę nie posiadając odpowiednich zezwoleń. Dodatkowo w zakładzie produkcyjnym na terenie powiatu ełckiego nielegalnie powierzył pracę 19 spośród 37 zatrudnianych cudzoziemców. 28-letniemu przedsiębiorcy z Ukrainy grozi kara grzywny nawet do 30 000 zł.

Zdj. WMOSG

do góry