Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zorganizowana grupa przestępcza stanie przed sądem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zorganizowana grupa przestępcza stanie przed sądem

Maciej Pietraszczyk
07.08.2020

Do sądu trafił akt oskarżenia wobec dziewięciu członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się organizowaniem cudzoziemcom przekraczania granicy wbrew przepisom. W ten sposób zakończyło się śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście pod nadzorem Prokuratury Okręgową w Zielonej Górze.

Rozpracowanie nielegalnego procederu, którym zajmowało się czterech obywateli RP oraz pięciu obywateli Ukrainy, trwało ponad rok. Kierowaniem grupą przestępczą zajmował się obywatel naszego kraju. Kontrolował on  42 firmy z siedzibami na terenie województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, śląskiego oraz wielkopolskiego. Przedsiębiorstwa – zarówno nowoutworzone, jak i posiadające historię rynkową, nad którymi przestępcy przejęli zarząd – funkcjonowały jedynie w celu rejestracji w powiatowych urzędach pracy fikcyjnych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Oświadczenia te stanowiły podstawę do ubiegania się przez cudzoziemców o wizy z zezwoleniem na pracę i umożliwiały swobodny wjazd i legalizację pobytu na terytorium RP.

W ten sposób w latach 2018-2019 powiatowych urzędach pracy grupa zarejestrowała ponad 14,5 tysiąca oświadczeń, w których wykonywanie pracy powierzano rzekomo obywatelom Ukrainy, Mołdawii, Białorusi, Rosji oraz Gruzji. Korzyści czerpane z realizacji powyższego procederu sięgnęły kwot rzędu pół miliona złotych.

 

zdjęcia i materiał filmowy: Nadodrzański OSG

 

 

 

do góry