Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zarzuty dla członków międzynarodowej grupy przestępczej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zarzuty dla członków międzynarodowej grupy przestępczej

Ewelina Szczepańska
04.08.2020

16 członków grupy przestępczej, organizującej cudzoziemcom nielegalne przekraczanie granicy, 31 lipca w Sądzie Okręgowym w Przemyślu usłyszało wyroki skazujące.

Zorganizowaną grupę przestępczą, w 2017 i 2018 roku, rozbili funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rzeszowie-Jasionce. Śledztwo nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Przemyślu. Szefem grupy był 55-letni Polak, mieszkaniec Jarosławia. Mężczyzna werbował wśród znajomych osoby, które wystawiały obywatelom Ukrainy fikcyjne zaproszenia. Na ich podstawie cudzoziemcy uzyskiwali wizy, a następnie wjeżdżali na terytorium Unii Europejskiej. Mieszańcy Podkarpacia, którzy zaangażowali się w proceder, byli specjalnie do niego przygotowani. Przed złożeniem stosownych wniosków w Urzędzie Wojewódzkim otwierali rachunek bankowy, a następnie szef szajki przelewał na niego około 15 tys. dolarów jako potwierdzenie posiadania środków na zabezpieczenie kosztów pobytu cudzoziemca. Gościnni mieszkańcy Podkarpacia otrzymywali w zamian po 50 zł za fikcyjne zaproszenie. Fundowano im również alkohol. Gotowe zaproszenia były odsprzedawane obywatelom Ukrainy za kwotę od 1 tys. do 2 tys. zł. Ustalono, że w ten sposób około 150 obywateli Ukrainy otrzymało wizy, a następnie wjechało do Polski oraz m.in. do Czech. Podczas przeszukań trzech lokali należących do członków grupy ujawniono m.in.: potwierdzenia otwarcia rachunków bankowych, wyciągi bankowe, kserokopie paszportów oraz 1500 paczek papierosów bez polskiej akcyzy o szacunkowej wartości 21 tys. zł. W ramach prowadzonego śledztwa zabezpieczono na poczet kar grożących podejrzanym mienie o wartości 100 tys. zł. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów 22 obywatelom Polski. 16 osób poddało się dobrowolnie karze. Otrzymali wyroki w zawieszeniu oraz kary grzywny. Wobec pozostałych Straż Graniczna nadal prowadzi postępowania.

zdj. Bieszczadzki OSG

 

 

 

do góry