Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nielegalnie zatrudnieni - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalnie zatrudnieni

Sylwia Wojtowicz
30.06.2020

W jednej z agencji zatrudnienia w powiecie puckim pracowało nielegalnie aż 25 obcokrajowców. Przeprowadzona przez Straż Graniczną kontrola legalności pracy cudzoziemców wykazała nieprawidłowości.

Wczoraj (29 czerwca) funkcjonariusze z Placówki SG we Władysławowie zweryfikowali pracę 29 obywateli Mołdowy i Ukrainy. Ustalili, że 25 cudzoziemców nie posiadało zezwoleń na pracę, w tym w 23 przypadkach pracodawca powierzył im pracę bez przedstawienia umów przetłumaczonych na język dla nich zrozumiały, przed ich podpisaniem. Ponadto nie dopełnił obowiązku pisemnego powiadomienia właściwych urzędów pracy o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemców.  

Straż Graniczna zarówno przeciwko pracodawcy, jak i cudzoziemcom skieruje do sądu wnioski o ukaranie.

zdj. Morski OSG 

do góry