Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Tymczasowo przywrócona kontrola w liczbach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Tymczasowo przywrócona kontrola w liczbach

13.06.2020

Tymczasowo przywrócona kontrola graniczna była prowadzona od 15 marca br. W sumie na granicy wewnętrznej skontrolowano prawie 2,5 mln osób wjeżdżających do Polski. Kontrolę wprowadzono z uwagi na zagrożenie COVID-19 i choć była już przywracana przez Polskę wcześniej pięciokrotnie, to nigdy na taką skalę.

Od 15 marca granicę wewnętrzną można było przekraczać tylko w wyznaczonych  miejscach,  pozostałe szlaki komunikacyjne umożliwiające wcześniej przekroczenie granicy zostały zablokowane. Kontrola nie była, tak jak w poprzednich przypadkach np. podczas EURO 2012 czy ŚDM, prowadzona wyrywkowo. Działania kontrole prowadzono przez 24h/dobę 7 dni w tygodniu, a kontroli granicznej towarzyszyła kontrola sanitarna, za którą odpowiedzialna była Państwowa Straż Pożarna, służby medyczno-sanitarne lub wojsko.

Na granicy wewnętrznej w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej na kierunku wjazdowym do Polski skontrolowano w sumie 2 481 848 osób, w tym najwięcej na odcinku granicy z Niemcami 1 969 845. Na granicy z Czechami skontrolowano 385 415 osób, ze Słowacją – 14 217, z Litwą – 34 623, w portach morskich – 55 026, i lotniczych – 22 722. 

Każdej doby w działania związane z tymczasowo przywróconą kontrolą graniczną na granicy wewnętrznej czyli prowadzenie kontroli ruchu granicznego oraz ochronę tzw. zielonej granicy, zaangażowanych było średnio ok. 670  funkcjonariuszy.

Podczas prowadzonych kontroli na granicy wewnętrznej ujawniono łącznie 270 osób, które usiłowały przedostać się do Polski, przekraczając granicę RP niezgodnie z przepisami. Na granicy z Niemcami takich osób było 105, w tym najwięcej bo 51 ob. RP i  24 ob. UA, na granicy z Czechami – 107 osób w tym 49 ob. Czech i 29 ob. Ukrainy, na granicy ze Słowacją – 40 osób, w tym 15 ob. Polski i 10 ob. Słowacji oraz na granicy z Litwą – 15 osób.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną kontrole na odcinku granicy z Litwą zakończono o godz. 9:00 w piątek 12 czerwca. Na pozostałych odcinkach granicy wewnętrznej kontrole zakończono o północy z 12/13 czerwca br.

do góry