Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nominacje generalskie i admiralska w szeregach Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nominacje generalskie i admiralska w szeregach Straży Granicznej

Sylwia Wojtowicz
16.05.2020

Dzisiaj prezydent RP Andrzej Duda mianował na pierwszy stopień generalski i admiralski trzech oficerów Straży Granicznej: płk. SG Grzegorza Niemca Zastępcę Komendanta Głównego SG, kmdr. SG Andrzeja Prokopskiego Komendanta Morskiego OSG oraz płk. SG Roberta Inglota Komendanta Warmińsko-Mazurskiego OSG.

gen. bryg. SG Grzegorz Niemiec - absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku „Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem”. Ze Strażą Graniczną związany od 2001 roku. Służbę rozpoczął jako oficer w Biurze Dochodzeniowo-Śledczym KGSG, następnie w komórkach analitycznych Zarządu Operacyjno-Śledczego KGSG, Biura Analiz Strategicznych KGSG i w Sztabie Komendanta Głównego SG. Zadania wykonywał zarówno na stanowiskach wykonawczych, jak i kierowniczych – od naczelnika wydziału po funkcje Dyrektora Biura Spraw Międzynarodowych KGSG. W marcu 2018 roku objął obowiązki na stanowisku zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej.

kadm. SG Andrzej Prokopski - ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim. Służbę w Straży Granicznej rozpoczął w 1999 roku na przejściu granicznym Warszawa-Okęcie, w pionie bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej. W 2007 roku został przeniesiony do Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej. Zajmował tam stanowiska od starszego specjalisty do radcy. W 2017 roku kmdr SG Andrzej Prokopski objął funkcję Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Od kwietnia 2018 roku jest Komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.

gen. bryg. SG Robert Inglot - ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1991 roku związany z Bieszczadzkim Odziałem Straży Granicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał począwszy od stanowiska kontrolera placówki, po funkcję Komendanta PSG w Medyce w 2013 roku oraz Komendanta PSG w Korczowej w 2015 roku, obsługujących największe drogowe przejście graniczne na Podkarpaciu. Od 2017 roku służbę pełni na stanowisku Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Insygnia generalskie i admiralskie nadaje Prezydent RP na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W czasie uroczystości wręczenia nominacji w Pałacu Prezydenckim funkcjonariusze z rąk szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego otrzymali pamiątkowe szable.

zdj. i mat. filmowy: Kancelaria Prezydenta RP

 
 
 
do góry