Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 61 cudzoziemców zatrudnionych nielegalnie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

61 cudzoziemców zatrudnionych nielegalnie

Ewa Gajewska
30.01.2019

Wczoraj funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gdańsku zakończyli kontrole w dwóch pomorskich firmach zatrudniających cudzoziemców. 61 z nich pracowało tam nielegalnie. Byli to głównie obywatele Ukrainy i Białorusi.

Skontrolowane przedsiębiorstwa zajmują się produkcją kontenerów i budownictwem. Funkcjonariusze sprawdzili dokumentację związaną z powierzeniem pracy łącznie 449 cudzoziemcom. Jak się okazało - 61 z nich pracowało nielegalnie. Głównym naruszeniem przepisów była praca bez wymaganego zezwolenia. Stwierdzono również, że dwóch cudzoziemców pracowało bez tytułu pobytowego, uprawniającego do pobytu w Polsce. Ponadto pracodawcy nie dopełnili obowiązku powiadomienia w terminie urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców. Dalsze czynności wyjaśniające i administracyjne będą kontynuowane po odniesieniu się przedsiębiorców do uwag zawartych w protokołach z kontroli.

zdj. Morski OSG

do góry