Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Ewa Gajewska
21.02.2016

W dniach 22-27 lutego odbędzie się 15. edycja akcji „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Inicjatorem wydarzenia, w którym bierze udział również Straż Graniczna, jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

W działania związane z akcją zaangażowały się m.in. Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Komornicza. W tym roku do grona współorganizatorów dołączyła także Naczelna Izba Lekarska. 

Idea przedsięwzięcia związana jest z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.  Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin. Głównym celem „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych.

Bezpłatną pomoc zainteresowani będą mogli otrzymać podczas dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w sobotę, w godzinach od 10.00 do 13.00. W czasie dyżurów informacji prawnej udzielać będą m.in. adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, kuratorzy sądowi i komornicy. Funkcjonariusze Straży Granicznej, wyznaczeni na koordynatorów ds. zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi, będą pełnić telefoniczne dyżury w placówkach SG, a także w niektórych ośrodkach zajmujących się pomocą ofiarom przestępstw. Osoby pokrzywdzone przestępstwem będą także mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów. 

Każdego roku w całym kraju z bezpłatnych porad w ramach akcji korzysta około kilkunastu tysięcy osób. Najczęściej ofiary przemocy w rodzinie oraz osoby, które mają kłopoty w egzekwowaniu alimentów czy też odszkodowań.Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/tydzien-pomocy-ofiarom-przestepstw/news,7966,tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem.html

tabele: KGSG

plakat: Ministerstwo Sprawiedliwości

 

 

  • plakat akcji "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"
    plakat akcji "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"
do góry